Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Data publikacji: 2022-12-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Janusz Czernysz
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Wójt Gminy Lubaczów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Lubaczów, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na 2023 rok.

Zaproponowany Program będzie stanowił podstawę współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w zakładce " Organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w okresie od 9.12.2022 ? 23.12.2022 r. poprzez przesłanie formularza opinii do projektu Programu współpracy na adres poczty elektronicznej pracownika merytorycznego: j.czernysz@gminalubaczow.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów.

Formularz opinii do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,19 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,46 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,21 MB

  Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny