Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2004
Data publikacji: 2004-03-25
Osoba, która stworzyła pozycję:   

Zarządzenia Wójta Gminy - 2004


Nr 1/2004 z dnia 2 stycznia 2004 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż budynku stanowiącego własność Gminy Lubaczów, położonego na działce nr 147 we wsi Szczutków z przeznaczeniem do rozbiórki
Nr 2/2004 z dnia 14 stycznia 2004 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na I kwartał 2004r.
Nr 3/2004 z dnia 15 stycznia 2004 w sprawie zaopatrzenia środki higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe pracowników Urzędu Gminy.
Nr 4/2004 z dnia 5 lutego 2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie środków trwałych będących własnością Gminy Lubaczów.
Nr 5/2004 z dnia 19 lutego 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr 6/2004 z dnia 25 lutego 2004 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Nr 8/2004 z dnia 11 marca 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr 9/2004 z dnia 12 marca 2004 w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i przeceny drzewa topolowego pozyskanego z parku wiejskiego w Krowicy Samej.
Nr 10/2004 z dnia 12 marca 2004 w sprawie nabycia na rzecz Gminy dz. nr:
1. 334 o pow. 0,15ha,
2. 335 o pow. 0,27ha,
3. 321 o pow. 2,94ha stanowiących własność Skarbu Państwa położone w miejscowości Budomierz.
Nr 12/2004 z dnia 17 marca 2004 w sprawie sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego
Nr 13/2004 z dnia 19 marca 2004 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.
Nr 14/2004 z dnia 23 marca 2004 w sprawie niedłatnego przekazania drewna.
Nr 15/2004 z dnia 23 marca 2004 w sprawie niedłatnego przekazania drewna.
Nr 16/2004 z dnia 25 marca 2004 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Nr 17/2004 z dnia 25 marca 2004 w sprawie ustalenia spłaty długu Gminy Lubaczów na dzień 31 grudnia 2004r.
Nr 18/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych.
Nr 19/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia cen za drewno pozykane z lasów mienia gminnego na II kwartał 2004r.
Nr 20/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych we wsi Krowica Hołodowska.
Nr 21/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Młodów.
Nr 22/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 2004r.
Nr 23/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2004r.
Nr 24/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2004r.
Nr 25/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2004r.
Nr 26/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej Gminy Lubaczów w 2004r.
Nr 27/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Krowica Hołodowska oznaczonej Nr dz.1203/1 o pow. 0,0503ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Nr 28/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2004r.
Nr 29/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2004r.
Nr 30/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych we wsi Krowica Hołodowska oznaczonych: Nr ewid. dz.1162/3 o pow. 0,0545ha, Nr ewid. dz.1162/1 o pow. 0,0272ha, Nr ewid. dz.1161 o pow. 0,01ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Nr 31/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Młodów oznaczonej Nr dz.1340/31 o pow. 0,11ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Nr 32/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie ustalenia harmonogramu wydatków na I-sze półrocze 2004r.
Nr 33/2004 z dnia 17 maja 2004 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Nr 34/2004 z dnia 17 maja 2004 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Nr 35/2004 z dnia 18 maja 2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Nr 36/2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie ustalenia składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Nr 37/2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2004r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny