Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory

Drukuj
Grupa: Wybory
Nazwa pozycji: Informacja dla wyborców
Data publikacji: 2023-09-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Marta Nicpoń
Wójt Gminy Lubaczów informuje że, zgodnie z  kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu   i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 15 października  2023 r., wyborcy mogą:

do dnia 2 października 2023 r.
-zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
-zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 6 października 2023 r.    
-złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 12 października 2023 r.

-złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania

do dnia 12 października 2023 r.
-pobrać  zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny