Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Ryś w Lubaczowie
Data publikacji: 2023-10-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
GPS.6150.6.2023 Lubaczów, 13 października 2023 r. OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości, plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 organizowanych przez Koło Łowieckie "Ryś" w Lubaczowie na terenie obwodu łowieckiego nr 80PK. 

Kalendarz polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ryś" w Lubaczowie
Lp. Data Nr obw. Teren polowania Zwierzyna Miejsce zbiórki  Prowadzący
1 10.12.2023r. 80 Lisie Jamy, Krowica   Zając, lis k/Bajorka R. Łańcucki A. Mazurkiewicz
2 23.12.2023 r. 80 Mazury Jeleń, dzik, zając, lis, kuna Dabrowa R. Łańcucki H. Gąsior  
3 30.12.2023 r. 80 Horaj Lipina Jeleń, dzik, lis, kuna Cetynia Domek A. Mazurkiewicz T. Starościak
4 06.01.2023 r. 80 Lipowiec Jeleń, dzik, lis, kuna k/Bajorka H. Gąsior T. Starościak
5 13.01.2023 r. 80 Szczutków Wilkina Jeleń, dzik, lis, kuna Łukawiec CPN H. Gąsior A. Mazurkiewicz
Polowania rozpoczynają się o godzinie 8:00. 

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do tut. Organu.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu lub numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectw Gminy Lubaczów.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Środowiska
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny