Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Podatki na rok: 2008
Data publikacji: 2008-01-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Na rok 2008 Rada Gminy Lubaczów:

- W zakresie podatku od nieruchomości ustala stawki podatków dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości:
1. od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni 0,67 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,74 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni 0,08 zł
2. od budynków lub ich części:
a/mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej 0,36 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej 12,70 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej 8,86 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2powierzchni użytkowej 3,84 zł
e/od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statustowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej 3,10 zł
3. od budowli, których wartość określana jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7:
a/ związanych z produkcją i dostawą wody 1,2%
ich wartości
b/związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 0,2%
ich wartości
c/ pozostałych 2%
ich wartości
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny