Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nr pozycji 12
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2012
Data publikacji: 2012-03-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
XXVIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVIII/287/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXVIII/286/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXVIII/285/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXVIII/284/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z.o.o w Lubaczowie
Uchwała nr XXVIII/283/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVIII/281/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXVIII/280/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2013 r.
Uchwała nr XXVIII/279/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVIII/278/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała nr XXVIII/276/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXVIII/273/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVIII/272/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-28 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r
XXVII Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XXVII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-06 W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XXVII/270/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXVII/269/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXVII/268/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-06 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie
Uchwała nr XXVII/267/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-06 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/265/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów na lata 2012 - 2032"
  Część: 1 XXVII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Basznia Dolna
Uchwała nr XXVII/265/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów na lata 2012 - 2032"
Uchwała nr XXVII/264/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CMENTARZ BASZNIA DOLNA - POSZERZENIE”
Uchwała nr XXVII/263/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LISIE JAMY - II”
Uchwała nr XXVII/262/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XXVII/260/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
Uchwała nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
Uchwała nr XXVII/258/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
XXVI Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XXVI Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVI/257/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-09 w sprawie zapewnienia dostępności dróg leśnych dla mieszkańców gminy Lubaczów oraz turystów
Uchwała nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lubaczów na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie”
Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-09 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
  Część: 1 XXVI Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXVI/253/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XVI/252/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-29 w sprawie podziału gminy Lubaczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
XXV Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XXV Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXV/251/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-08 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Załużu w celu utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dąbkowie
Uchwała nr XXV/250/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-08 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXV/249/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
  Część: 1 XXV Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXV/248/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-27 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała nr XXV/247/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-27 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXV/245/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-27 w sprawie nadania imienia i sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Lisich Jamach
XXIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIV/244/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXIV/243/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych
Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla niezupełnego "in blanco"
Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie udzielenia z budżetu gminy pożyczki na realizację zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów - Karolówka (etap IV, IVA IV B i Wólka Krowicka"
Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów - Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka”
Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku agronomówki w miejscowości Opaka 70
Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Lubaczów
Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie zmiany uchwały Nr X/106/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Lubaczów
XXIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXIII/232/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”
Uchwała nr XXIII/231/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XXIII/230/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie zmiany budżetu gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXIII/229/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lubaczów w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
XXII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Protokół spisany podczas 22 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lubaczów w dniu 12 lipca 2012 r.
Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-12 w sprawie realizacji zadania „Promocja „Kresowego Jadła” i lubaczowskich miodów - szansą na aktywizację gospodarczą, społeczną i turystyczną Gminy Lubaczów”
XXI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXI/226/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXI/224/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXI/222/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów
Uchwała nr XXI/219/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Zakładu Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Dąbkowie
Uchwała nr XXI/217/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Baszni Dolnej
Uchwała nr XXI/216/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2011
XX Sesja Rady Gminy Lubaczów
Protokół spisany w dniu 30-05-2012 r. podczas dwudziestej sesji Rady Gminy Lubaczów.
Protokół spisany w dniu 25-05-2012 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XX/215/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XX/214/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-30 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Załużu z obowiązku wpłaty nadwyżki
Uchwała nr XX/213/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-30 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/322/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XX/212/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-30 w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych
Uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-30 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
XIX Sesja Rady Gminy Lubaczów
Protokół spisany w dniu 30-04-2012 r. podczas XIX sesji Rady Gminy Lubaczów
Protokół spisany w dniu 24-04-2012 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XIX/209/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-30 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2012 roku
Uchwała nr XIX/208/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-30 w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
XVIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Protokół spisany w dniu 04-04-2012 r. podczas XVIII sesji Rady Gminy Lubaczów
Protokół pisany w dniu 04-04-2012 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubaczów (przed sesją Rady Gminy)
Protokół spisany w dniu 30-03-2012 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr XVIII/207/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
XVII Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 XVII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XVII/206/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-09 W sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2012 r.
Uchwała nr XVII/205/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-09 w sprawie wprowadzenia zmiana w budżecie Gminy Lubaczów na rok 2012
Uchwała nr XVII/204/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XVII/203/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-09 w sprawie zgłoszenia sołectwa Basznia Dolna do składu Grupy Pilotażowej Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016
Uchwała nr XVII/202/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-09 w sprawie uszanowania praw widzów Telewizji TRWAM
Uchwała nr XVII/201/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-09 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie”
  Część: 1 XVII Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie wypowiedzenia porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Cieszanów
Uchwała nr XVII/199/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Lubaczów w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2017-2013
Uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XVII/196/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla samorządowego zakładu zakładu budżetowego pn.: Zakład Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XVII/194/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody dotyczących pomnika przyrody "Aleja lipowa" w Hucie Kryształowej"
Uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-28 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny