Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablowej SN do zasilen
Data publikacji: 2014-06-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
IKR.6733.4.2014
Lubaczów, 23.06.2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.647 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 23.06.2014 r. została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 A, Oddział Zamość/RE Tomaszów Lubelski ul. Piłsudskiego 73, w imieniu której działa pełnomocnik EL TEL
K. M. Jarosz Sp. J. 22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 2, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablowej SN do zasilenia stacji transformatorowej w miejscowości Dąbków gm. Lubaczów na działkach o numerach ewidencyjnych: 67, 68, 69/1, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 120/1, 123/1, 123/2, 124, 158, 183, 186, 187, 189/8, 190, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 194, 195, 196 ”.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Dąbków celem podania do publicznej wiadomości.

z up. Wójta Gminy Lubaczów
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

IKR.6733.4.2014                                                                                                                        Lubaczów, 23.06.2014 r.                                                                                                                                                   

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012  poz.647 z późn. zm.)

 

                                                                   ZAWIADAMIAM

 

 

że w dniu 23.06.2014 r. została wydana na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 A, Oddział Zamość/RE Tomaszów Lubelski ul. Piłsudskiego 73, w imieniu której działa pełnomocnik EL TEL
K. M. Jarosz  Sp. J.  22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 2, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Przebudowa linii napowietrznej nN na izolowaną wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budowa odcinka linii kablowej SN do zasilenia stacji transformatorowej w miejscowości Dąbków
gm. Lubaczów na działkach o numerach ewidencyjnych: 67, 68, 69/1, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 82/2, 82/3, 82/4, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 120/1, 123/1, 123/2, 124, 158, 183, 186, 187, 189/8, 190, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 194, 195, 196 ”.

 

           Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury  Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów,
w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

          Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia publicznego ogłoszenia.

 

          Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Dąbków celem podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

                                                                                             

                                                             z up. Wójta Gminy Lubaczów

                                                            mgr inż. Krzysztof Kozioł

                                                        Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny