Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: Nabór członków Komitetu Rewitalizacji
Data publikacji: 2017-02-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/265/17 Rady Gminy
Lubaczów z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Lubaczów w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 27.02.2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: urząd@lubaczow.pl wpisując w tytule: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
 2. drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 - 600 Lubaczów, z dopiskiem Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do pok. nr 4 w budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Lubaczów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki

 • Plik: DOCX
  Rozmiar: 0,09 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: DOCX
  Rozmiar: 0,02 MB

  Ilość pobrań: 1

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny