Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: Zaproszenie do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
Data publikacji: 2017-03-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn
W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, Wójt Gminy Lubaczów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).
Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 20.03.2017 r.
w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lubaczow.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37–600 Lubaczów z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 4 w budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Lubaczów.
Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Załączniki

  • Plik: PDF
    Rozmiar: 2,44 MB

    Ilość pobrań: 0

  • Plik: DOCX
    Rozmiar: 0,09 MB

    Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny