Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: Spotkania w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Data publikacji: 2017-03-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn
Wójt Gminy Lubaczów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

21 marca 2017 r.

  • warsztaty dla partnerów rewitalizacji – godz. 15:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

22 marca 2017 r.

  • spacer badawczy na obszarze rewitalizacji – godz. 9:00;
  • spotkanie warsztatowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - sołectwo: Basznia Dolnagodz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej
  • spotkanie warsztatowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - sołectwo: Młodów godz. 13:00 w Domu Kultury w Młodowie

   Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją, źródłami finansowania projektów rewitalizacyjnych, partnerstwem z podmiotami zewnętrznymi oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji.

    22 marca o godz. 9.00 odbędzie się spacer badawczy z mieszkańcami po obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, podczas którego mieszkańcy będą mogli przekazywać swoje uwagi i propozycje dotyczące miejsc, które przede wszystkim wymagają działań rewitalizacyjnych. Spacer rozpocznie się przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny