Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2019
Data publikacji: 2019-01-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 148/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-12-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 147/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-12-20 w sprawie powołania członków Komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-12-19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
Zarządzenie nr 143/2919 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-12-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 141/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-12-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 140/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-11-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 r.
Zarządzenie nr 139/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-11-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 138/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-11-21 zmieniające zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-11-21 W sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działki i budynku
Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-11-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-31 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.11.2019 r. do 31.01.2020 r.
Zarządzenie nr 131/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 129/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-18 w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 128/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-10-10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok "
Zarządzenie nr 124/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonywanych w ramach zadania "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 350/4 w km 0+150 w miejscowości Tymce
Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonywanych w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 105102R w km 0+000-0+910 relacji Bałaje - Mokrzyca
Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 132516 R w km0+045+0+345 w miejscowości Dąbrowa
Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-24 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonywanych w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej BR 132544 R w km 0+000+0+650 wraz z przebudową przepustu w km 0+620 w miejscowości Krowica Sama
Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-03 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-09-03 W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "SIEĆ"
Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019
Zarządzenie nr 107/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.
Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodowie.
Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-30 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-29 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów " w roku 2019
Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-22 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w Konkursie Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019
Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-22 W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-22 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2019 r.
Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-20 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2019 roku
Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-20 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-05 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku
Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-05 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r.
Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-05 w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków
Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków
Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Karolówka
Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze.
Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Sama.
Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-08-02 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-29 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do odbycia podróży służbowej
Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-10 w sprawie przekazania majątku w formie aportu do spółki pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrzycy 83
Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-07-03 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości.
Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-28 w sprawie udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia pomocy Wzajemnej "Sieć"
Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-28 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Sieć"
Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-28 w sprawie oddania w najem, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, położonych na targowisku gminnym w miejscowości Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-18 w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-18 w sprawie powołania Komisji do weryfikacji i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Lubaczów, oraz ustalenia trybu jej działania i zasad oceny złożonych wniosków
Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-11 sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie
Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie
Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej.
Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-03 w sprawie uaktywnienia prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę , grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-06-03 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia strat i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów w 2019 r.
Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-27 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-27 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-17 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów” edycja 2019
Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie
Zarządzenie nr 50/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-06 w sprawie wyróżnienia strażaków ochotników listem pochwalnym
Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-05-02 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 02.05.2019 r. do 31.07.2019 r.
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-04-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-04-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-04-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-04-15 w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania regulaminu konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów – edycja 2019
Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-28 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budziciele Gminy lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-27 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszy za lokale usługowe, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-27 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki pomostowej przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-27 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-27 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-25 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2018 r.
Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-25 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-13 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-07 w sprawie upoważnienia Referenta zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie doprowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-07 w sprawie upoważnienia Inspektora zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.5 ust. 3 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-03-07 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.5 ust. 3 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-28 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na szkolenie Okresowe BHP
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-25 w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Górna
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-25 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków dziania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów na 2019 r.
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu.
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu.
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu.
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-11 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Piastowo
Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-11 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze.
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-11 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej w 2019 r.
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-07 w sprawie ustalenia terminów dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-07 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Załuże, Lisie Jamy, Tymce i Mokrzyca
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-02-01 w sprawie ustalenia cen za drewno
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-31 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Wólka Krowicka, Krowica Sama i Basznia Górna
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-25 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-25 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbków, Dąbrowa i Basznia Dolna
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-17 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Krowica Lasowa. Młodów i Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Opaka, Karolówka i Hurcze.
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-09 w sprawie: ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Sama
Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Góra
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Góra.
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2019-01-02 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Bałaje, Borowa Góra i Szczutków
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny