Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2020
Data publikacji: 2020-02-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-12-31 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-12-29 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Zarządzenie nr 141A/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-12-28 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowościach Borowa Góra, Hurcze i Podlesie
Zarządzenie nr 137/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-26 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie "Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r."
Zarządzenie nr 136/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-16 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-16 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-16 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego mieograniczonego.
Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego .
Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-23 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr ewidencyjnym działki 279/4 i 1657/16 o łącznej powierzchni 0,0641 ha, położonych w miejscowości Załuże stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-03 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-03 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-11-03 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 02.11.2020 do 31.01.2021
Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-28 w sprawie wprowadzanie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-20 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-20 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 115/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-10-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 112/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-30 w sprawie koordynatora do spraw dostępności
Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 110/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lubaczów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 108/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminie Lubaczów
Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 104/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 102/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 101/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-09-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-31 w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lubaczów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Zarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-24 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2020 r.
Zarządzenie nr 95/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-20 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-20 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-20 W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-19 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za pierwsze półrocze 2020 r.
Zarządzenie nr 91/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-08-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Załuże
Zarządzenie nr 89/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020
Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-28 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Baszni Dolnej za 2019 r.
Zarządzenie nr 87/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-28 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek kultury w Lubaczowie za 2019 r.
Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-27 W sprawie cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.08.2020 do 31.10.2020 r.
Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-14 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę
Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-14 w prawie powołania Komisji do likwidacji hologramów
Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-06 w sprawie powołania zespołu do wypracowania propozycji zmian w uchwale Nr XLIII/420/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-03 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Akrtwne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2020/2021"
Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-01 w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania regulaminu konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-26 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 74A/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-26 w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 r.
Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-07-14 w sprawie kontroli obiektów budowlanych, będących własnością Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach.
Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-15 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Górna
Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-08 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 12 kwietnia 2018 r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale usługowe, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie ustalenia terminów dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-04 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-01 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-06-01 w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach mienia gminnego
Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-29 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-29 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-28 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-04 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i nadania mu regulaminu
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-05-04 z sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny oraz na potrzeby mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej.
Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 45a/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-28 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.05.2020 do 31.07.2020 r.
Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Opaka.
Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze.
Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów.
Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dąbków.
Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-04-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-31 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-25 w sprawie zamknięcia targowiska gminnego w związku z rozprzestrzenianiem sie choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS -CoV-2
Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-24 zmieniające zarządzenie Nr 28/2020/K z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do odbywania kwarantanny
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-24 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-23 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie szczegółowych form udzielenia pomocy dla mieszkańców Gminy Lubaczów na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS CoV-2
Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie ustalenie opłaty dziennej za pobyt w pomieszczeniach przeznaczonych do obowiązkowej kwarantanny
Zarządzenie nr 28/2020/K Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie wskazania pomieszczeń do odbywania kwarantanny
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-17 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie podjęcia działań w związku z przeciwdziałaniem sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19
Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-13 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. przeciwdziałania sytuacji zagrożenia KORONAWIRUSEM covid-19
Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-03-05 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.
Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-27 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie zmian w Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2020 r.
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez Kluby sportowe na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku
Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-02-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskanie z lasów mienia gminnego na okres od 01.02.2020 r. do 30.04.2020 r.
Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie
Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2020 r.
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-15 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-07 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2020-01-07 w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej w 2020 roku.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny