Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2021
Data publikacji: 2021-01-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 166/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 165/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 163/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-27 w sprawie przyznania stypendiów sportowych Wójta Gminy Lubaczów dla zawodników kategorii seniorów uczestników w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej w rundzie jesiennej
Zarządzenie nr 162/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-23 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla zawodników kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej
Zarządzenie nr 161/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 160/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-14 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości
Zarządzenie nr 159/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 159/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-14 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie
Zarządzenie nr 158/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-12-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021
Zarządzenie nr 157/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 156/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-30 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych i materiałów
Zarządzenie nr 155/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 154/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-24 w sprawie zmian w budżecie w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 153/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 152/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-23 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 151/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-23 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 150/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 149/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków
Zarządzenie nr 148/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Opaka
Zarządzenie nr 147/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 146/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 145/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-17 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Lubaczów treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. „Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej”.
Zarządzenie nr 144/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 143/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-16 w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Lubaczów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 142/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-10 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydane w dniu 8 listopada 2021 r
Zarządzenie nr 141/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021
Zarządzenie nr 140/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 139/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 135/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 134/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-11-08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 us. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie " Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 130/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r.
Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 127/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-20 w sprawie ustalenia regulaminu zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 126/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r
Zarządzenie nr 125/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-04 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-04 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 121/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-09-30 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego długoterminowego przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 120/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-09-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021
Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-09-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-09-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-09-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-09-03 w sprawie przyznania nagrody sołectwu Basznia Górna za wniosek zgłoszony w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2021/2022”
Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-27 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w konkursie Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-27 w sprawie wprowadzenia zmian budzenie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-27 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna.
Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-25 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale usługowe, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 108/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 104/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 103/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 102/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-24 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-23 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2021 r.
Zarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-13 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 100A/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-10 maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów ) gminnych jednostek organizacyjnych
Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-10 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2021 roku
Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-03 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.
Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-03 zmiany w budżecie
Zarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-08-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego
Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-21 zmiany w budżecie
Zarządzenie nr 92/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-19 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2021/2022
Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-14 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków.
Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-12 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze.
Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-12 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-07-01 w sprawie wprowadzanie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadania publicznego w obszarze działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Lubaczów w 2021 roku.
Zarządzenie nr 82A/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-29 w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2020 r.
Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowych Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie za 2020 rok
Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ósmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dp drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów -edycja 2021/2022"
Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-06-09 w sprawie ustalenia Regulaminy udzielenia zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-05-31 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r
Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-05-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-05-07 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 07.05.2021 do 31.07.2021 r.
Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-04-30 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 84/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 lipca 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-04-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-04-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 51A/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-04-16 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji gminnego mienia komunalnego obejmującego nieruchomości
Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-04-01 W sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do piątego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do siódmego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-23 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2020 r.
Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-23 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-08 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r
Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-03-01 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawicieli do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami kapitałowymi
Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021r
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-19 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale usługowe, budynki i budowle stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizacje zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku
Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-15 W sprawie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-12 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolnych 2021/2022
Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2021 r.
Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-02-05 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy lubaczów na rok 2021
Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-29 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres 0d 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r.
Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 r.
Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-27 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na szkolenie okresowe BHP
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-27 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na szkolenie okresowe BHP
Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-26 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-25 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-25 W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-25 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-25 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-19 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. projektu "Dostępna Szkoła"
Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Górna
Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-15 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds.szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-10-15 Inwentaryzacja
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do szóstego przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2021-01-05 w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej w 2021 roku.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny