Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2012
Data publikacji: 2012-02-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 106/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-31 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r
Zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-20 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 103/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 102/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-18 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-17 w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Kieronika ZGNR w Lubaczowie
Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-04 w sprawie wprowadzenia „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych ”.
Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-12-04 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
Zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 96/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 95/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-12 w sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-11-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r
Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r
Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-22 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-11 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2012 r.
Zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r
Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-01 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2012 r
Zarządzenie nr 87A/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-01 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynków
Zarządzenie nr 87A/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-10-01 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynków
Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 84/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 84a/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-26 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Zarządzenie nr 83/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-25 w sprawie wytycznych do realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych
Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-14 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów w roku 2012
Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 80/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie wszczęcia procedury ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody w Mokrzycy
Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Basznia
Zarządzenie nr 78/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 77/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Załuże
Zarządzenie nr 76/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-09-05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Krowicka
Zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
Zarządzenie nr 73/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-28 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-28 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-28 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-28 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie nr 68/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-28 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie nr 67/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-20 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w konkursie Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-16 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-08-02 w sprawie powołania komisji do konkursu kulinarnego
Zarządzenie nr 62/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie ustalenia regulamin imprezy kulturalno-rozrywkowej "Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła" w 2012 r.
Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 59/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie
Zarządzenie nr 58/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2012
Zarządzenie nr 57/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-07-09 w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na III kwartał 2012 r.
Zarządzenie nr 56/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-29 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-29 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
Zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach.
Zarządzenie nr 53/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 52/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-27 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Zarządzenie nr 51/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 48/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-18 w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-06-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków oznaczonych nr działek: 62/5 o powierzchni 0.1540 ha, 62/6 o powierzchni 0.1523 ha, 62/7 o powierzchni 0.1522 ha.
Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1340/47 o powierzchni 0.1623 ha.
Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1340/48 o powierzchni 0.1159 ha.
Zarządzenie nr 40/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1340/40 o powierzchni 0.0935 ha.
Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1340/46 o powierzchni 0.1454 ha
Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1340/41 o powierzchni 0.1012 ha.
Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1340/38 o powierzchni 0.1063 ha.
Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-31 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-28 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-21 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-14 w sprawie oddania w użyczenie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie  nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-14 sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie nieruchomości gruntowych.
Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-05-09 w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-24 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-24 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-16 w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-04-02 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na II kwartał 2012 r.
Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-26 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-26 w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2011 r.
Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-19 w sprawie w przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-12 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2012 r.
Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-08 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów w 2012 r.
Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 932/3 położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Antoniki oznaczonej nr działki 6/3 stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrowa oznaczonych nr działek: 545/27 i 547/3.
Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Borowa Góra oznaczonych nr działek: 364/7, 300/6 i 300/10.
Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Basznia Dolna oznaczonych nr działek 851/8 i 851/9 o łącznej powierzchni 0.1291 ha.
Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-03-05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tymce oznaczonej nr działki 276/8 o powierzchni 0.4415 ha.
Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-22 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego za okres od 22.02.2012 r. do dnia 31.03.2012 r.
Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-21 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r
Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-03 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-03 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-02-01 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2012-01-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2012 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny