Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2011
Data publikacji: 2011-01-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 165/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-30 w sprawie określenia regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubaczów i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji
Zarządzenie nr 164/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Zarządzenie nr 163/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Zarządzenie nr 162/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Zarządzenie nr 161/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-13 w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 160/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 158/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-12-01 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 157/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r
Zarządzenie nr 156/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-30 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie działki i budynku
Zarządzenie nr 154/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-30 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 153/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 152/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 151/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 149/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 rok
Zarządzenie nr 148/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 147/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Pana Łukasza Cisek
Zarządzenie nr 146/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Pani Iwony Kubiszyn
Zarządzenie nr 145/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Pana Kowaliszyn
Zarządzenie nr 144/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Pana Z Lechociński
Zarządzenie nr 143/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
Zarządzenie nr 142/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
Zarządzenie nr 141/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
Zarządzenie nr 140/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
Zarządzenie nr 139/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
Zarządzenie nr 138/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
Zarządzenie nr 135/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-11-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów za 2011 r.
Zarządzenie nr 134/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 133/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 132/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-31 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 131/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-24 w sprawie notarialnej zamiany działki stanowiącej własność Gminy Lubaczów na działkę stanowiącą własność Jana Fedyk, położone w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 130a/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy oznaczonej nr działki 932/39 o powierzchni 0.1833 ha
Zarządzenie nr 129/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków oznaczonych nr działek: 75/7 i 85/1 o łącznej powierzchni 0.1498 ha, 75/4 o powierzchni 0.1523 ha, 75/5 o powierzchni 0.1488 ha
Zarządzenie nr 128/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-20 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Zarządzenie nr 127/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 126/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-17 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 125/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-06 w sprawie powołania komisji do odbioru robót (przebudowa drogi gminnej Basznia Górna przez wieś)
Zarządzenie nr 124/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-06 w sprawie powołania komisji odbioru robót (remont mostu w ciągu drogi gminnej Bałaje - Mokrzyca)
Zarządzenie nr 123/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-10-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 122/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 121/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-30 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na IV kwartał 2011 r.
Zarządzenie nr 120/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 119/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-16 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie nr 118/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-06 w sprawie Obrona cywilna
Zarządzenie nr 117/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-05 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zarządzenie nr 116/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-05 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie nr 115/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-09-05 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie nr 114/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-31 obrona cywilna SWA
Zarządzenie nr 113/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 112/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-31 Użyczenie budynku szkoły w Dąbkowie na GOK
Zarządzenie nr 111/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 110/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-30 WPF
Zarządzenie nr 109/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie sprawozdania opisowego
Zarządzenie nr 108/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-29 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 107/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-23 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
Zarządzenie nr 106/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-22 Inwentaryzacja
Zarządzenie nr 105/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 104/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 103/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu
Zarządzenie nr 102/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu
Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu
Zarządzenie nr 100/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu
Zarządzenie nr 99/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu
Zarządzenie nr 98/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-11 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-09 przeznaczenie działki do sprzedaży w drodze przetargu 364/6 Borowa Góra
Zarządzenie nr 96/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-09 przeznaczenie działki do sprzedaży w drodze przetargu 284 Tymce
Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-09 przeznaczenie działki do sprzedaży w drodze przetargu 684/3 Basznia Górna
Zarządzenie nr 94/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-08 przekazanie w użyczenie działek 366 i 367 Krowicy Hołodowskiej do ZGNR
Zarządzenie nr 93/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-02 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 92/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-08-02 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 91/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 90/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-29 w sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 89/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 88/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-19 w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów działki i budynku.
Zarządzenie nr 87/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 86/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-04 w sprawie powołania komisji ds. ustalania strat i szacowania szkód powstałych w skutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów w roku 2011
Zarządzenie nr 85/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-04 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-04 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie
Zarządzenie nr 82/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-07-01 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny bezpieczeństwa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 81/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-30 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2011 roku
Zarządzenie nr 80/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-30 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na III kwartał 2001 r.
Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-22 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-22 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 76/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-13 w sprawie oddania w użyczenie Piłkarskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu "LKS Piast Antoniki" działki i budynku szatni sportowej
Zarządzenie nr 75/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-06-02 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 73/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-05-04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie
Zarządzenie nr 68/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie nieruchomości
Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynków (Tymce i Wólka Krowicka)
Zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynku do bezpłatnego używania
Zarządzenie nr 65/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działki i budynku - GOK Piastowo
Zarządzenie nr 64/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynku położonych w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynku w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynku w miejscowości Krowica Sama
Zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie GOK w Lubaczowie działki i budynku w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działki i budynku w miejscowości Borowa Góra
Zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynku położonych w miejscowości w miejscowościach: Basznia Dolna. Basznia Górna, Bałaje i Antoniki
Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działek i budynku położonych w miejscowości w Budomierz
Zarządzenie nr 57/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Załuże
Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr działki 1334/1 o powierzchni 0.0380 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej nr dz. 1334/2 o powierzchni 0.872 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Lisie Jamy o nr dz. 932/37 o pow. 0.1736 ha i 932/38 o pow.0.1747 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości położonej w miejscowości Tymce oznaczonej nr dz. 276/7 o powierzchni 0.3413 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-04-13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-31 w sprawie oddania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "Huragan" Basznia Dolna działki i budynku szatni sportowej do bezpłatnego używania
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-31 w sprawie oddania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "WALTER" OPAKA działki i budynku szatni sportowej do bezpłatnego używania
Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-31 w sprawie oddania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "Graniczni" Krowica działki i budynku do bezpłatnego używania.
Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-31 w sprawie oddania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "Rolnik" Wólka Krowicka działki i budynku do bezpłatnego używania.
Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-31 w sprawie oddania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "Start" Lisie Jamy części działki i budynku szatni sportowej do bezpłatnego używania.
Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-30 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na II kwartał 2011 r.
Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-29 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2011 r.
Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-14 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonanie budżetu za 2010
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-14 w sprawie opracowania i wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-11 W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów w 2011 r.
Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-03-11 W sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2011 roku.
Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Góra oznaczonej nr działki 281/3 o powierzchni 0.0719 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów oznaczonej Nr działki 776/3 o powierzchni 0.2000 ha stanowiącej własność gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr działki 92/4 o powierzchni 0.1161 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr działki 92/4 o powierzchni 0.1161ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna oznaczonej nr działki 996/3 o powierzchni 0.3300 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-25 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości w miejscowości Krowica Sama oznaczone nr działek 606 o powierzchni 0.0304 ha , 628/1 o łącznej powierzchni 0.145 ha , 628/2 i 629/2 o łącznej powierzchni 0.1290 ha stanowiące własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-14 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Mokrzyca
Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-14 w sprawie ustalenia cen za drewno za I kwartał 2011 r.
Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-09 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hurcze
Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-09 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Karolówka
Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-09 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Budomierz
Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-09 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dąbków
Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-02-09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krowica Sama
Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krowica Lasowa
Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wólka Krowicka
Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Basznia Dolna
Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Zarządzenie Wójta w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie PODLESIE
Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Zarządzenie Wójta w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Basznia Górna
Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Zarządzenie Wójta w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie DĄBROWA
Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Zarządzenie Wójta w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie MŁODÓW
Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Zarządzenie Wójta w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej W sołectwie Borowa Góra.
Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Anulowano/ błędna numeracja numer omyłkowo pominęty
Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-31 Anulowano/ błędna numeracja numer omyłkowo pominęty
Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bałaje.
Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Piastowo.
Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Szczutków.
Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Opaka.
Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Antoniki.
Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-12 W sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych i materiałów.
Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-10 w sprawie usta;lenia do trzeciego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy pierwszym przetargu
Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-10 w sprawie ustalenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy pierwszym przetargu
Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-10 w sprawie ustalenia do trzeciego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy pierwszym przetargu
Zarządzenie nr 1/2011 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2011-01-07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny