Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2013
Data publikacji: 2013-02-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 999/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-31 projekt budżetu na 2014 - zarządzenie fikcyjne ale potrzebne (nie kasować)
Zarządzenie nr 113/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-17 o ustaleniu dni wolnych od pracy za święta występujące w sobotę, tj. za dni 3 maja i 1 listopada 2014 r.
Zarządzenie nr 112/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-12-09 ustalenie ceny wywoławczej do drugiego przetargu DZ. nr 961 lisie jamy
Zarządzenie nr 110/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-29 zmiany w budżecie
Zarządzenie nr 108/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-25 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 107/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-25 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 106/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r
Zarządzenie nr 105/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-14 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 104/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-11-05 w sprawie powołania oraz określenia zasad i regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej
Zarządzenie nr 103/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 102/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 101/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 100/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 99/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-23 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie nr 98/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-23 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 16.10.2013 r. do 15.01.2014 r.
Zarządzenie nr 97/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 96/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-18 w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Lubaczów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Zarządzenie nr 95/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 94/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 93/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-07 w sprawie wyznaczenia zastępstwa dla dyrektora Szkoły podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej w razie jego nieobecności.
Zarządzenie nr 92/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-10-02 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Podlesie
Zarządzenie nr 91/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 90/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-25 w sprawie zatrudnienia Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Zarządzenie nr 89/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-25 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 88/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 87/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-24 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 86/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-16 w sprawie zmiany regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Zarządzenie nr 85/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-16 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 83/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-11 w sprawie wyznaczenia użytkownika informatycznej bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności
Zarządzenie nr 82/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-09 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 81/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-09-06 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Lubaczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale nr XXVIII/279/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Zarządzenie nr 80/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 79/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-30 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu.
Zarządzenie nr 78/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-30 w sprawie oddania w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w dzierżawę nieruchomości na których usytuowana jest Kresowa Osada i Ośrodka Promocji Produktów Regionalnych
Zarządzenie nr 77/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-27 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 75/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-27 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lubaczów za pierwsze półrocze 2013 r.
Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-27 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2013 r.
Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-27 w sprawie notarialnej zamiany działek stanowiących własność Gminy Lubaczów na działki stanowiące własność Eugeniusza Bauman
Zarządzenie nr 71/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-21 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w konkursie Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 68/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu prze z Gminę
Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-30 zmieniające zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-26 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-16 w sprawie ustalenia regulamin imprezy kulturalno-rozrywkowej "Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła" w 2013 r.
Zarządzenie nr 62/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-16 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-16 w sprawie ustalenia cen na drewno na III kwartał 2013 r.
Zarządzenie nr 60/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-04 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu Hurcze
Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-04 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 55/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-07-04 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę
Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-24 zmieniające zarządzenie Nr 49/2013 r. z dnia 12.06.2013 r. w sprawie uaktywnienia prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane deszczem nawalnym w dniu 6.06.2013 r. oraz gradobiciem w dniu 11.06.2013 r.
Zarządzenie nr 52/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 51/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-12 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
Zarządzenie nr 50/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-12 w sprawie uaktywnienia prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane deszczem nawalnym w dniu 6.06.2013 r. oraz gradobiciem w dniu 11.06.2013 r. 
Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-06-10 sprzedaż działek Dąbków
Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-31 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-31 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-31 w sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-08-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków
Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-05-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-30 w sprawie oddania w użyczenie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 31/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-30 w sprawie oddania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu Zryw w Młodowie działek i budynku szatni sportowej do bezpłatnego używania
Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-15 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej
Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-15 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli podatkowej
Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-15 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 16.04.2013 r. do 15.07.2013 r.
Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r
Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-04-09 w sprawie powołania komisji ds. ustalania strat i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów w roku 2013 
Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-25 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli podatkowej na 2013 rok
Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-25 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r
Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 14/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-08 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2013 roku
Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-03-04 Zarządzenie wójta w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-25 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-22 w sprawie notarialnej zamiany działki stanowiącej własność Gminy Lubaczów na działkę stanowiącą własność Agnieszki i Wojciecha Gnat
Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-22 w sprawie zakazu wstępu do lasów stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-12 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 12.02.2013 r. do 15.04.2013 r.
Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-02-05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-01-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-01-21 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-01-10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-01-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 r.
Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2013-01-07 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny