Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2014
Data publikacji: 2014-01-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 124/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 122/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 119/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 116/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-08 w sprawie ustalenia regulaminu zabezpieczania pomieszczeń Urzędu Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-08 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Zarządzenie nr 114/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Zarządzenie nr 113/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-03 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Podlesie
Zarządzenie nr 112/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-03 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Budomierz
Zarządzenie nr 111/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-03 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Hurcze
Zarządzenie nr 110/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-03 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wólka Krowicka
Zarządzenie nr 108/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-28 zmiany w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 107/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-28 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 105/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Hołodowska.
Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Opaka.
Zarządzenie nr 103/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-24 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Szczutków.
Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu.
Zarządzenie nr 100/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu.
Zarządzenie nr 99/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do ósmego przetargu.
Zarządzenie nr 98/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-19 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 97/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-13 w sprawie uznania za celowe wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „SENIOR NA 6+” oraz zlecenia jego wykonania FUNDACJI „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” wraz z udzieleniem dofinansowania.
Zarządzenie nr 96/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 95/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-11-07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 94/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 92/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 91/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-15 w sprawie ustalenia cen na drewno na IV kwartał 2014 r.
Zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r
Zarządzenie nr 89/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-13 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej części powiatowego ćwiczenia obronnego nt. „Zgranie powiatowego i gminnych systemów kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”
Zarządzenie nr 88/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-13 w sprawie powołania komisji do odbioru robót.
Zarządzenie nr 87/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-10-01 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-29 zmieniające zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 84/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-18 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonego w ramach konkursu „Aktywne sołectwo Gminy Lubaczów” w roku 2014
Zarządzenie nr 83/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-15 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w konkursie Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 81/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-09 w sprawie aktualizacji użytku dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Basznia Górna stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 80/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie nr 79/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 78/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 77/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-08 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-09-04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 73/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-26 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Lubaczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć ujętych w uchwale nr XXVIII/279/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-26 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów za I półrocze 2014 r.
Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-26 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2014 r.
Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-25 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 69/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-25 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobka w Dąbkowie
Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-25 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-25 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie
Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-25 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-06 w sprawie powołania komisji do oceny merytorycznej wniosków o dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-08-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r
Zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-31 zmieniające Zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10 lipca 2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-16 w sprawie ustalenia cen na drewno na trzeci kwartał 2014 r.
Zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-07-04 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód wywołanych opadami gradu
Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 53/204 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-16 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora schroniska w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora schroniska w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-11 z sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-06-09 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-30 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie upoważnienia do przeprowadzania postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie nr 43/2014/POKL Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-30 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem numer POKL.07.02.01-18-179/13 pn. „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-19 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego i likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szczutków.
Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Antoniki.
Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Piastowo
Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-05 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę
Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-05-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 30/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-17 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 17.04.2014 r. do 15.07.2014 r.
Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 lutego 2012 r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-04-03 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-24 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 118/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-12-12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-17 w sprawie przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-05 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów na rok
Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-05 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2014 r.
Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-05 anulowane
Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-03-05 przeznaczenie do sprzedaży Dąbków 3 etap
Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.
Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-11 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży urobku ziemnego zlokalizowanego w miejscowości Lisie Jamy przy drodze do przejścia granicznego Budomierz – Hruszew str. L na działce o nr ewidencyjnym 220
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-11 w sprawie zatwierdzenia cennika usług cmentarnych na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubaczów
Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-03 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-02-02 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-15 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 16.01.2014 r. do 15.04.2014 r.
Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2014-01-14 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny