Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2015
Data publikacji: 2015-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 157/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 156/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 155/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-28 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 154/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-23 w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszeń w konkursie "Najładniejsza iluminacja świetlna gospodarstwa z tereny Gminy Lubaczów w okresie Świat Bożego Narodzenia i nowego Roku"
Zarządzenie nr 153/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 152/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 151/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-14 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 151/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-14 w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlicy w budynku remizy OSP w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 150/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 149/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-14 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 147/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-10 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
Zarządzenie nr 145/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-12-04 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
Zarządzenie nr 144/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 143/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-27 w sprawie powołania komisji do odbioru robót: Przebudowa drogi nr ewid. dz. 860 Wólka Krowicka – Brozie w km 0+000 – 0+530 wraz z przebudową przepustu w km 0+100.
Zarządzenie nr 142/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-20 w sprawie oddania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie działki, budynku i budowli
Zarządzenie nr 141/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 139/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 138/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 137/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-02 w sprawie: ogłoszenia naboru partnera do projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia” planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Zarządzenie nr 136/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-02 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 135/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-02 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu
Zarządzenie nr 134/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-02 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu.
Zarządzenie nr 132/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 131/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 130/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-21 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
Zarządzenie nr 129/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-20 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 128/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 126/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Góra
Zarządzenie nr 125/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tymce
Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 123/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-12 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lubaczów treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II
Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-06 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-06 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 120/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-06 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 119/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-10-05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 118/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 117/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-17 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów” w roku 2015
Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-14 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-07 w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie
Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-09-03 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r
Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r
Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-25 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 110/2014 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-21 w sprawie uaktywnienia prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-21 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowejgminy Lubaczów za I półrocze 2015 r.
Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-21 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze 2015 r.
Zarządzenie nr 107/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-14 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w konkursie Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 106/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
Zarządzenie nr 105/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-05 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-05 komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli
Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-08-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 100/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-22 w sprawie przekazania jednostki organizacyjnej Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 99/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-21 sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 96/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
Zarządzenie nr 94/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 93/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach.
Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-07-01 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 86/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-24 w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszeń w konkursie „Najładniejsza posesja Gminy Lubaczów”
Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-22 w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy przedszkolu na działce o nr ewid. gr.: 968/2, w Lisich Jamach.
Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii mieszkańców sołectwa Załuże
Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży Młodów II przetarg
Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-15 w sprawie II przetarg Szczutków
Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-12 zmiany w budżecie
Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-08 w sprawie powołania komisji ds. ustalania strat i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej w mieniu stanowiącym własność Gminy Lubaczów w roku 2015
Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-08 w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego „agronomówki” położonego na działce o nr ewid. gr.: 1123 przy ul. Szkolnej w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-06-08 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-29 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-29 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Hurcze.
Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-29 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Dąbków
Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 r.
Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-22 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej AKAP w Urzędzie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-14 w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-07 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Lubaczów treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGATE – KAPER 15/1”
Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-06 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności na nabywanych nieruchomościach
Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-05-06 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności na nabywanych nieruchomościach
Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Lubaczów”
Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-29 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów"
Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-28 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-20 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 lutego 2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-14 w sprawie oddania w użyczenie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie nieruchomości gruntowych do bezpośredniego używania
Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-10 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu
Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szczutków
Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-07 w sprawie przeprowadzenia treningu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "reagowanie na zagrożenie CBRN pk. "EDEN"
Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-04-07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-31 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-26 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Podlesie.
Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-26 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 41/20145 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-26 Szczutków
Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2015 r.
Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-10 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę
Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-10 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gmine
Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-10 w sprawie wniosku o możliwości spłaty kredytu przez Gminę
Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-10 w sprawie wniosku o możliwości spłaty kredytu przez Gminę
Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-03-04 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2015 roku
Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie
Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-16 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do dziewiątego przetargu
Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-03 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-02-03 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do ósmego przetargu
Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-30 w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-23 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego w formie licytacji na sprzedaż elementów uzyskanych z rozbiórki w trakcie remontu świetlicy wiejskiej w Piastowie realizowanego w ramach "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymach wraz z zagospodarowaniem terenu"
Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-16 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Opaka
Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-16 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Basznia Górna
Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-16 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Basznia Dolna
Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-13 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-13 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-01-09 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Antoniki
Zarządzenie nr Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2015-11-16 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale usługowe stanowiące własność Gminy Lubaczów
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny