Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2016
Data publikacji: 2016-01-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 100/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 97/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-28 w sprawie: powołania składu osobowego Młodzieżowej Rady Doradczej Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-28 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Doradczej Wójta Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 94/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-15 w sprawie powołania zespołów spisowych
Zarządzenie nr 93a/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-15 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-15 w sprawie przyznania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej
Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-08 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej
Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-08 w sprawie powołania komisji do odbioru robót
Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-12-02 w sprawie ogłoszenia konkursu „Pomysł na biznes”
Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 87/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-21 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli obiektów budowlanych, będących własnością bądź administrowanych przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 86/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-21 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego i likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Młodów
Zarządzenie nr 85/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-17 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej na szkolenie okresowe BHP
Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-15 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-15 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Hołodowska.
Zarządzenie nr 80/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-11-02 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 79/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-10-28 w sprawie powołania komisji do odbioru robót Lisie Jamy ul. Sportowa
Zarządzenie nr 77/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-10-17 5 przetarg Dąbków
Zarządzenie nr 76/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-10-17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-09-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-09-22 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-09-16 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-09-16 w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku garażu na działce o nr ewidencyjnym gr. 377, przy Ośrodku Zdrowia w Opace.
Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-09-16 w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lubaczów systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pod kryptonimem PK Bieszczady 2016
Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-08-31 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów” w roku 2016
Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-08-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-08-26 w sprawie przestawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2016 r.
Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-08-26 w sprawie sprawozdania opisowego
Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-08-23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-08-22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-07-25 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Sama.
Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-07-25 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej Nieruchomości położonej w Miejscowości Krowica Sama.
Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-07-13 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Szczutków.
Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-07-21 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomoci do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie oddania w użyczenie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie nieruchomości gruntowych do bezpłatnego używania.
Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowicy Hołodowskiej
Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Górna
Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego i likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Lisie Jamy
Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-14 w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszeń w konkursie Najładniejsza posesja Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-06 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Lubaczów treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 16/I”
Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-06 w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-06 w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej
Zarządzenie nr 45/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-06 w sprawie powołania komisji do spraw przekazania majątku Gminy Lubaczów, tj. księgozbioru po bibliotece szkolnej w Dąbkowie do Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie
Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-01 w sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-06-01 w sprawie przygotowania do udziału w regionalnym ćwiczeniu obronnym w ramach ćwiczeń z wojskami PK Anakonda 2016
Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-31 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-20 w sprawie wyróżnienia strażaków ochotników listem pochwalnym
Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do szóstego przetargu.
Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu.
Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie
Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do czwartego przetargu
Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-05-05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-04-28 w sprawie ustalenia do czwartego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy pierwszym przetargu.
Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-04-27 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-04-26 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-04-04 w sprawie założenia i prowadzenia ewidencji psów na terenie gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-04-04 w sprawie ogłoszenia naboru partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację do projektu skierowanego do szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-04-04 w sprawie ogłoszenia naboru partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację do projektu skierowanego do szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów, planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-30 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-17 w sprawie kontroli obiektów budowlanych, będących własnością bądź administrowanych przez Gminę Lubaczów
Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-11 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Lubaczów do realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-11 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów w 2016 roku
Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szczutków
Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-03-08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Góra
Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-02-29 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów na rok 2016
Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-02-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 11A/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-02-26 w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej” planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-02-22 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-02-22 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-02-03 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-28 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r.
Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do piątego przetargu
Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-15 w sprawie ustalenia do trzeciego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości.
Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-15 w sprawie ustalenia do trzeciego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy pierwszym przetargu
Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2016-01-11 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny