Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2017
Data publikacji: 2017-01-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Zarządzenie nr 998/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-31 planowanie budżetowe - nie ruszać
Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-29 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 90a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-28 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-27 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale usługowe stanowiące własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-18 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót: Przebudowa studni głębinowej S1 w Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Krowickiej
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-18 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie gminnych placów zabaw i siłowni plenerowych
Zarządzenie nr 83a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-14 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych
Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-12-11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-30 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
Zarządzenie nr 80a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-22 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu.
Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-22 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację i nadzór inwestorski nad zadaniem (projektem): „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”
Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-16 w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-08 Opracowanie planu dystrybucji stabilnego jodu
Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 74a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-03 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 02.11.2017 r. do 31.01.2018 r.
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-11-03 w sprawie określenia zasad gospodarowania i prowadzenia nadzoru nad składnikami mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania
Zarządzenie nr 72a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 r.
Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-26 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę
Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-26 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do trzeciego przetargu
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-26 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-18 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej nr 105132R Ruda-Szczutków km 0+009-0+600
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-18 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-12 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-05 w sprawie notarialnej zamiany nieruchomości
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-10-02 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 63a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-29 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-08 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Zgrywającego Obrony Cywilnej „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w okresie „W” – alarmowanie, ewakuacja oraz udzielenie pomocy poszkodowanej ludności z rejonu zagrożenia”
Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-08 w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów” w roku 2017
Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Budomierz
Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Piastowo
Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Sama
Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Jamy
Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-09-01 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w konkursie Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-08-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-08-31 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2017 r.
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-08-31 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za pierwsze półrocze 2017 r.
Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-08-24 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-08-24 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-08-17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu
Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-07-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-07-20 w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszeń w konkursie „Najładniejsza posesja Gminy Lubaczów”
Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-07-14 w sprawie powołania komisji do oceny merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-07-10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-30 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej
Zarządzenie nr 44a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-19 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Lasowa
Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-19 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krowica Lasowa
Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-19 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Młodów
Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-19 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-01 w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów nieruchomości do bezpłatnego używania
Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-06-01 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Młodzieżowej Rady Doradczej Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-31 w sprawie oddania w użyczenie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie nieruchomości gruntowych do bezpłatnego używania.
Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-31 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów" edycja 2017
Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-25 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. ustalenia regulaminu konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów” - edycja 2017
Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-26 w sprawie uznania za celowe powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów” oraz zlecenia jego wykonania Stowarzyszeniu Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z udzieleniem dotacji.
Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-24 w sprawie uaktywnienia prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Lubaczów w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-16 w sprawie oddania w najem, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu usługowego z terenem przyległym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, położonego na os. Sportowym w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-16 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dąbków.
Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-16 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dąbków.
Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-10 w sprawie wyróżnienia strażaków ochotników listem pochwalnym
Zarządzenie nr 26/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-05-02 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 01-05-2017 r. do 31-07-2017 r.
Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-04-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-04-04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Hurcze
Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-04-04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Borowa Góra
Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-04-04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Basznia Dolna
Zarządzenie nr 21a/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-31 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2017 r.
Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-23 W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubaczów.
Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-23 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-23 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do spraw sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-23 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Lubaczów i jednostek organizacyjnych gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-10 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-08 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku
Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-03-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku
Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-02-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-02-23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu „Pomysł na biznes”
Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-02-17 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Lubaczów na rok 2017
Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-02-17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-02-02 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Młodzieżowej Rady Doradczej Wójta Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-31 w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na okres od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-18 w sprawie aktualizacji użytku gruntowego i likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Krowica Hołodowska
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-03 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów szkolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-03 w sprawie o ustaleniu dnia wolnego od pracy za święto występujące w sobotę, tj. za dzień 11 listopada 2017 r.
Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-03 w sprawie ustalenia procedury dotyczącej terminów dokonywania odczytów kontrolnych wskazań wodomierzy oraz windykacji należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-03 w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 2017-01-02 6 przetarg Dąbków
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny