Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi 2019

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia. Termin składania ofert ? 22.10.2019 r 2019-11-06
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Górnej. Termin składania ofert: 28.10.2019 r. godzina 10:00 2019-10-17
Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia. Termin składania ofert: 31.10.2019 r., godzina 10:00 2019-10-15
Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka - termin składania ofert: 16.10.2019 godz: 10:00 2019-09-26
Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia. Termin składania ofert: 14.10.2019 r., godzina 10:00 2019-09-26
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 20.08.2019 r., godzina 10:00 2019-08-12
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2019/2020, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych . Termin składania ofert: 19.08.2019 r., godzina 10:00 2019-08-09
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 060 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Termin składania ofert: 5.07.2019 r., godzina 10:00 2019-06-27
Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka 2019-06-04
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych. Termin składania ofert: 17.06.2019 r. godz: 10:00 2019-05-31
Koszenie, wraz ze zbieraniem i uprzątnięciem traw, łąk będących własnością Gminy Lubaczów, użytkowanych przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie. - termin składania ofert: 3.06.2019 r. godz: 12:00 2019-05-24
Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka - termin składania ofert: 3.06.2019 godz: 10:00 2019-05-17
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny