Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi 2020

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy renowacji parowozu i wagonów kolejowych - termin składania ofert: 03.06.2020 r. 2020-05-22
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej - termin składania ofert: 09.06.2020 r. 2020-05-22
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych - Termin składania ofert 1.06.2020 r., godzina 10.00 2020-05-12
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej - termin składania ofert 28.05.2020 r., godzina 10.00 2020-05-12
Renowacja lokomotywy parowej normalnotorowej typu Ty2-7 oraz wagonu pasażerskiego austriackiego typu Ib i dwóch wagonów towarowych typu C-IX na potrzeby ekspozycji przy budynku tworzonej galerii kolejnictwa 2020-04-30
Dostawa wyposażenia meblowego i specjalistycznego do tworzonej galerii kolejnictwa, zaplecza socjalno-sanitarnego i obserwatorium astronomicznego 2020-04-30
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - roboty budowlane i usługi. Termin składania ofert: 20.03.2020 r., godzina 10.00 2020-03-10
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - dostawy. Termin składania ofert: 31.03.2020 r., godzina 10:00 2020-02-25
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - usługi Termin składania ofert: 6.04.2020 r., godzina 10:00 2020-02-13
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - roboty budowlane Termin składania ofert: 27.02.2020 r., godzina 10:00 2020-02-12
Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów w roku 2020. Termin składania ofert: 31.01.2020 r., godzina 10:00 2020-01-21
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej. Termin składania ofert: 28.01.2020 r., godzina 10:00 2020-01-20
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - roboty budowlane. Termin składania ofert: 5.02.2020 r. 2020-01-13
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny