Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi 2020

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: Krowica Sama i Krowica Hołodowska. Termin składania ofert: 23.12.2020, godzina: 10:00 2020-12-15
Remont drogi i utwardzenie terenu w sołectwie Basznia Dolna. Termin składania ofert: 17.12.2020, godzina: 10:00 2020-12-11
Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów w roku 2021. Termin składania ofert: 11.12.2020 r. godz. 10:00. 2020-12-03
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 11.12.2020 r. godz. 10:00. 2020-12-03
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubaczów. Termin składania ofert do 2020-11-23, godzina: 10:30 2020-11-13
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Lubaczów. Termin składania ofert do 2020-11-23, godzina: 10:30 2020-11-13
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 7.12.2020 godz. 10:00 2020-11-03
Renowacja lokomotywy parowej normalnotorowej typu Ty2-7 na potrzeby ekspozycji przy budynku tworzonej galerii kolejnictwa. Termin składania ofert: 21.12.2020 r., godzina 10:00 2020-10-26
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 240 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu. Termin składania ofert: 30.10.2020 r., godzina 10:00 2020-10-20
Renowacja wagonu pasażerskiego austriackiego typu Ib i dwóch wagonów towarowych typu C-IX na potrzeby ekspozycji przy budynku tworzonej galerii kolejnictwa. Termin składania ofert: 18.12.2020 r., godzina 10.00 2020-10-16
Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Lubaczów - etap I. Termin składania ofert: 30.10.2020 r., godzina 10:00 2020-10-09
Dostawa wyposażenia meblowego i specjalistycznego do tworzonej galerii kolejnictwa i obserwatorium astronomicznego. Termin składania ofert: 13.11.2020 r., godzina 10:00 2020-10-05
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 14.10.2020 r., godzina 10:00 2020-10-05
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR na terenie gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 07.10.2020 r., godzina 10.00 2020-09-22
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 25.09.2020 r., godzina 10:00 2020-09-17
Dostawa mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej. Termin składania ofert: 21.09.2020 r., godzina 10.00 2020-09-11
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR na terenie gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 21.09.2020 r. 2020-09-04
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów - termin składania ofert: 11.09.2020 r., godzina 10:00 2020-09-03
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów - termin składania ofert: 21.08.2020 r., godzina 10:00 2020-08-11
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2020/2021, realizowany poprzez zakup szkolnych (ulgowych) biletów miesięcznych - termin składania ofert: 20.08.2020 r., godzina 10:00 2020-08-12
Budowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szczutkowie. Termin składania ofert: 27.08.2020 r., godzina 10:00 2020-08-12
Przebudowa nawierzchni 3 dróg gminnych. Termin składania ofert: 25.08.2020 r., godzina 10:00 2020-08-07
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubaczów. Termin składania ofert: 10.08.2020 r. 2020-07-30
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych. Termin składania ofert: 04.08.2020 r. 2020-07-20
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Opaka (Żuki) i Dąbków (Osiedle) wraz z budową ujęcia wody i rozbudową stacji uzdatniania wody w Szczutkowie. Termin składania ofert: 05.08.2020 r., godzina 10.00 2020-07-20
Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Młodowie - ubikacje i toalety, termin składania ofert: 30.07.2020 r., godzina 10.00 2020-07-15
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej - Termin składania ofert 24.07.2020 r., godzina 10:00 2020-07-09
Koszenie, wraz ze zbieraniem i uprzątnięciem traw, łąk będących własnością Gminy Lubaczów, użytkowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dąbrowie. Termin składania ofert: 18.06.2020 r., godzina 12.00 2020-06-10
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Termin składania ofert: 5.06.2020 r. godzina 10.00 2020-05-28
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy renowacji parowozu i wagonów kolejowych - termin składania ofert: 03.06.2020 r. 2020-05-22
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Termin składania ofert: 15.06.2020 r. godzina: 10:00 2020-05-22
Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych - Termin składania ofert 1.06.2020 r., godzina 10.00 2020-05-12
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej - termin składania ofert 28.05.2020 r., godzina 10.00 2020-05-12
Renowacja lokomotywy parowej normalnotorowej typu Ty2-7 oraz wagonu pasażerskiego austriackiego typu Ib i dwóch wagonów towarowych typu C-IX na potrzeby ekspozycji przy budynku tworzonej galerii kolejnictwa. Termin składania: 26.06.2020 r. do godziny 11:00 2020-04-30
Dostawa wyposażenia meblowego i specjalistycznego do tworzonej galerii kolejnictwa, zaplecza socjalno-sanitarnego i obserwatorium astronomicznego. Termin składania ofert: 26.06.2020 r. godzina 10.00 2020-04-30
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - roboty budowlane i usługi. Termin składania ofert: 20.03.2020 r., godzina 10.00 2020-03-10
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - dostawy. Termin składania ofert: 31.03.2020 r., godzina 10:00 2020-02-25
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - usługi Termin składania ofert: 6.04.2020 r., godzina 10:00 2020-02-13
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - roboty budowlane Termin składania ofert: 27.02.2020 r., godzina 10:00 2020-02-12
Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów w roku 2020. Termin składania ofert: 31.01.2020 r., godzina 10:00 2020-01-21
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej. Termin składania ofert: 28.01.2020 r., godzina 10:00 2020-01-20
Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - roboty budowlane. Termin składania ofert: 5.02.2020 r. 2020-01-13
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny