Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe 2021

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Świadczenie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022 na terenie Gminy Lubaczów 2021-12-06
Doposażenie zajęć warsztatowych w ramach realizacji zadania: Zwiększenie jakości merytorycznej zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach - uzupełnienie wyposażenia 2021-10-14
Doposażenie zajęć warsztatowych w ramach realizacji zadania: Zwiększenie jakości merytorycznej zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach 2021-10-05
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia oraz materiałów biurowych i papierniczych na potrzebę doposażenia zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach 2021-09-23
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów w 2021 r. 2021-08-30
Opracowanie dokumentacji formalno-projektowej i architektoniczno-budowlanej dla przebudowy dróg osiedlowych 2021-05-27
Trzykrotne orkanowanie z poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz działek Lubaczów traw i chwastów na terenie Gminy 2021-03-30
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla budowy kanału technologicznego w ciągu dróg w Dąbkowie - osiedle 2021-03-02
Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla przebudowy dróg osiedlowych 2021-03-02
Dostawa materiałów biurowych 2021-01-14
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2021-01-14
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny