Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

za 2013

Drukuj

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok

Złożone do 30 kwietnia 2014 r wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego zgodnie z art 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t z późn. zm.)

Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy

Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów
Krzysztof Kozioł - Zastępca Wójta Gminy
Agnieszka Brzeziak - Skarbnik Gminy
Mariusz Pieróg - Sekretarz Gminy


Osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Lubaczów

Stefan Chomyszyn – Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Lubaczów


Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lubaczów

Maria Oleszycka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubaczowie
Stanisław Myśliwy - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie
Anna Kosiba - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej
Leszek Kornaga – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach
Maria Kowaliszyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej
Bolesław Dydyk - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
Jan Richter - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie
Agnieszka Furgała - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie


Radni Rady Gminy Lubaczów

Roman Cozac
Henryk Przeszłowski
Jan Hypiak
Jan Mazurkiewicz
Jan Potym
Krzysztof Suchy
Marian Gutkowski
Maciej Mazurkiewicz
Marek Pilip
Stanisław Szpyt
Wiesław Kosior
Zofia Huk
Zdzisław Maziarz
Zbigniew Soroń
Andrzej Mindziak
Złożone w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę, lub wygaśnięcia upoważnienia zgodnie z art 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.)

Władysław Szutka – p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Lubaczowie
Krzysztof Szczybyło – Dyrektor Zakłady Usług Komunalnych w Załużu


Osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Lubaczów

Zbigniew Cencora – Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Lubaczów

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny