Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

za 2015

Drukuj

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok
Złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko zgodnie z art 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t z późn. zm.)

Osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Lubaczów

Damian Jaremkiewicz – Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Lubaczów

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lubaczów

Stanisław Szczybyło – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich JamachZłożone do 30 kwietnia 2016 r wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego zgodnie z art 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t z późn. zm.)

Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy

Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów
Krzysztof Kozioł - Zastępca Wójta Gminy
Agnieszka Brzeziak - Skarbnik Gminy
Mariusz Pieróg - Sekretarz Gminy


Osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Lubaczów

Stefan Chomyszyn – Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Lubaczów
Damian Jaremkiewicz – Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Lubaczów

 

Radni Rady Gminy Lubaczów

Justyna Cozac

Roman Cozac

Agnieszka Czyrny

Helena Frant

Zbigniew Hirny

Jan Hypiak

Wiesław Kosior

Józef Krygowski

Tomasz Lasowy

Zdzisław Maziarz

Andrzej Mindziak

Wiesław Smoliniec

Zbigniew Soroń

Krzysztof Suchy

Jan Załuski

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Lubaczów

Maria Oleszycka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubaczowie

Stanisław Myśliwy - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie

Anna Kosiba - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej

Maria Kowaliszyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej

Bolesław Dydyk - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

Jan Richter - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie

Jolanta Włoch – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach

Agnieszka Furgała - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie

Anna Pelc – Dyrektor Żłobka w Dąbkowie

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny