Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nabory na wolne stanowiska

Drukuj
Poniżej prezentowane będą wszystkie informację dotyczące naboru pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Lubaczów i jednostkach podległych.
Nazwa pozycji Data
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarowania nieruchomościami i ochrony zabytków w Referacie Gospodarki Przestrzennej I Środowiska Urzędu Gminy Lubaczów 2024-01-16
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. sportu, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2024-01-16
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarowania nieruchomościami i ochrony zabytków 2024-01-05
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. sportu, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2024-01-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. sportu, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2023-12-21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. gospodarowania nieruchomościami i ochrony zabytków w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska 2023-12-21
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2023-07-13
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2023-07-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2023-06-23
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-03-24
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-02-27
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubaczów 2023-02-13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-02-09
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym 2023-02-06
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-01-13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2023-01-13
Ogłoszenie o naborze kandydatów na na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym 2023-01-12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 2023-01-02
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2022-12-12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych 2022-12-02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2022-11-14
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2022-10-19
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości budżetowej pozabudżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubaczów 2022-10-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2022-09-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym 2022-09-05
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty Urzędu Gminy Lubaczów 2022-09-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym 2022-08-02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty 2022-08-02
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym 2022-06-27
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubaczów 2022-02-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości w Referacie Finansowym 2022-02-04
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 2022-01-12
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubaczów 2021-10-06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubaczów. 2021-09-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat 2021-09-14
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska w Urzędzie Gminy Lubaczów 2021-04-07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska w Urzędzie Gminny Lubaczów 2021-03-29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska 2021-03-11
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2021-01-18
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2021-01-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2020-12-03
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach 2020-05-25
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2020-05-12
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2020-04-29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2020-04-10
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2019-09-18
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2019-08-29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy 2019-07-31
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2019-07-29
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowym 2019-07-29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa 2019-07-18
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty Urzędu Gminy Lubaczów 2019-07-15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Finansowym 2019-07-15
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty. 2019-07-10
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej 2019-06-27
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 11 czerwca 2019 r. sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej 2019-06-27
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie 2019-06-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika w Referacie Organizacyjnym i Oświaty Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy 2019-06-19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy 2019-06-19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy 2019-06-19
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie 2019-05-15
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM KS. POETY JANA TWARDOWSKIEGO W KROWICY SAMEJ 2019-05-15
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej 2019-05-15
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów 2019-02-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów 2019-02-28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy 2019-02-14
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Lubaczów 2019-02-11
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Lubaczów. 2019-01-29
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubaczów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 2019-01-15
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny