Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacje o budżecie

Drukuj
Urząd Gminy podaje do wiadomości:
Nazwa pozycji Data
INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2022 r. 2023-05-31
INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2021 r. 2022-05-31
INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2020 r. 2021-05-31
Uchwała Nr 13/13/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubaczów na 2021 rok 2021-02-10
Uchwała Nr 13/18/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2021-2035 2021-02-10
Uchwała Nr 13/37/2019 z dnia 17 grudnia 2020 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2021 rok. 2020-12-21
Uchwała Nr 13/25/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów na lata 2021-2035 2020-12-21
Uchwała Nr 13/16/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2021 rok. 2020-12-21
INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2019 r. 2020-07-10
Uchwała Nr 13/25/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubaczów na 2020 rok. 2020-03-16
Uchwała Nr 13/43/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2020-2030 2020-03-16
Uchwała Nr 13/21/2019 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2020 rok. 2020-01-20
Uchwała Nr 13/27/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów na lata 2020 - 2028 2020-01-09
Zgodnie z art. 37 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869/ Urząd Gminy Lubaczów podaje do wiadomości informację z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2018 r. 2019-05-31
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm ) Urząd Gminy Lubaczów podaje do wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kw 2019 r. 2019-04-26
Uchwała Nr 13/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2019-2026. 2019-03-12
Uchwała Nr 13/21/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubaczów na 2019 rok. 2019-03-12
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.2077 t.j. ) Urząd Gminy Lubaczów podaje do wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 r. 2019-02-28
Uchwała Nr 10/28/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów na lata 2019 - 2025 2019-02-01
Uchwała Nr 10/29/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubaczóvy na 2019 rok. 2019-02-01
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.2077 t.j. ) Urząd Gminy Lubaczów podaje do wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2018 r. 2018-10-26
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.2077 t.j. ) Urząd Gminy Lubaczów podaje do wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok II kwartał 2018 r. 2018-07-26
Zgodnie z w art. 37 ust. 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2017 2018-05-29

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,85 MB

  Ilość pobrań: 13

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,62 MB

  Ilość pobrań: 17

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,61 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,63 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,62 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 4,35 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,17 MB

  Ilość pobrań: 3

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,82 MB

  Ilość pobrań: 11

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,81 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,81 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 4,20 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,82 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,82 MB

  Ilość pobrań: 4

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,64 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,66 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,24 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,66 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 3

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,15 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,12 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,30 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,13 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,27 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,67 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,68 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,20 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,13 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,16 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,26 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,33 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,26 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 9,05 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,24 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,25 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,36 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,28 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,13 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 1,13 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,10 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,19 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,05 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,70 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,10 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny