Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Konkursy

Drukuj

Konkursy ogłaszane przez Wójta Gminy Lubaczów.

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.02.2024 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. Pierwsza pomoc 2024-02-29
Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.02.2024 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej i zwiększanie udział u mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów 2024-02-29
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Pierwsza Pomoc 2024-02-13
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wizyta studyjna w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój w celu konsultacji projektu społecznego związanego z propozycją tożsamej realizacji m. Basznia Dolna 2024-02-13
Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku 2024-02-07
Oferta realizacji zadania publicznego pn Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2024-02-01
Informacja o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 2024-01-29
PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych). 2023-09-26
Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 136/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku 2023-09-19
ZARZĄDZENIE NR 144/2023 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych). 2023-08-31
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Organizacja pikniku rodzinnego i zawodów spławikowych dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie atrakcji turystycznej w miejscowości Opaka poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego 2023-08-17
Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2023-08-04
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 98/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku 2023-07-25
Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2023-07-17
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Organizacja cyklu spotkań rekreacyjnych i zawodów wędkarskich oraz odtworzenie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą w Lisich Jamach 2023-06-30
Informacja o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 2023-03-06
Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2023-02-09
Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku. 2022-08-04
Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2022-07-18
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2022-06-07
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 63/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku 2022-05-27
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku. 2022-03-15
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów oraz powołania Komisji Konkursowej i ustalenia jej regulaminu pracy 2022-04-27
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2022-03-15
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku 2022-02-18
ZARZĄDZENIE NR 97/2021 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku. 2021-08-04
ZARZĄDZENIE NR 82A/2021 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniani tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2021-07-19
Otwarty konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2021-07-15
Otwarty konkurs ofert na realizacją zadania publicznego w obszarze działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2021-06-01
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-06-01
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku 2021-03-15
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2021-02-19
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2020-09-17
Oferta realizacji zadania publicznego pn PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE NAGROBKÓW NA CMENTARZU GRECKOKATOLICKIM W SIENIAWCE ? III etap 2020-09-02
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku. 2020-06-30
Ogłoszenie otwartym konkursie wniosków na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2020-06-05
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2020-05-07
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku - wyniki 2020-03-05
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku 2020-02-14
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU GRECKO-KATOLICKIM W SIENIAWCE - I ETAP 2019-10-04
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2019-09-24
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów" w roku 2019 2019-08-30
Wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2019-08-26
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 9 sierpnia 2019 r. sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków 2019-08-09
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2019-08-05
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 2019-07-12
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019-03-15
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019-02-15
PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochro 2019-02-11
Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożaro 2019-01-10
Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie uznania za celowe powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sportu pn. "Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów" oraz zlecen 2018-10-15
Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów" 2018-10-03
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2018-08-21
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-08-10
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku 2018-08-10
Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Lubaczów 2018-07-24
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku 2018-07-13
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2018-06-12
Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Lubaczów 2018-05-16
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku 2018-03-12
Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów nr 13/2018 z dnia 2018-02-09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-02-12
Informacja o przyznaniu dotacji 2017-08-08
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku 2017-07-28
Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. 2017-07-10
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku 2017-03-09
Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. 2017-02-16
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny