Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Konkursy

Drukuj

Konkursy ogłaszane przez Wójta Gminy Lubaczów.

Konkursy do roku  2017 roku przewiń stronę niżej.

Nazwa pozycji Data
Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 136/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku 2023-09-19
ZARZĄDZENIE NR 144/2023 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych). 2023-08-31
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Organizacja pikniku rodzinnego i zawodów spławikowych dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie atrakcji turystycznej w miejscowości Opaka poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego 2023-08-17
Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2023-08-04
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 98/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku 2023-07-25
Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2023-07-17
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Organizacja cyklu spotkań rekreacyjnych i zawodów wędkarskich oraz odtworzenie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą w Lisich Jamach 2023-06-30
Informacja o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 2023-03-06
Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2023-02-09
Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku. 2022-08-04
Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2022-07-18
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2022-06-07
Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów Nr 63/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku 2022-05-27
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Publicznego Gminy Lubaczów oraz powołania Komisji Konkursowej i ustalenia jej regulaminu pracy 2022-04-27
Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku. 2022-03-15
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2022-03-15
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku 2022-02-18
ZARZĄDZENIE NR 97/2021 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku. 2021-08-04
ZARZĄDZENIE NR 82A/2021 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniani tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2021-07-19
Otwarty konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2021-07-15
Otwarty konkurs ofert na realizacją zadania publicznego w obszarze działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2021-06-01
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-06-01
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku 2021-03-15
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2021-02-19
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2020-09-17
Oferta realizacji zadania publicznego pn PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE NAGROBKÓW NA CMENTARZU GRECKOKATOLICKIM W SIENIAWCE ? III etap 2020-09-02
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku. 2020-06-30
Ogłoszenie otwartym konkursie wniosków na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2020-06-05
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2020-05-07
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku - wyniki 2020-03-05
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku 2020-02-14
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU GRECKO-KATOLICKIM W SIENIAWCE - I ETAP 2019-10-04
Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Lubaczów 2019-09-24
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosków zgłoszonych w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów" w roku 2019 2019-08-30
Wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2019-08-26
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 9 sierpnia 2019 r. sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków 2019-08-09
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2019-08-05
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 2019-07-12
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019-03-15
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019-02-15
PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochro 2019-02-11
Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożaro 2019-01-10
Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie uznania za celowe powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sportu pn. "Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów" oraz zlecen 2018-10-15
Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów" 2018-10-03
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2018-08-21
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-08-10
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku 2018-08-10
Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Lubaczów 2018-07-24
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku 2018-07-13
Wykaz wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie gminy Lubaczów 2018-06-12
Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Lubaczów w 2018 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Lubaczów 2018-05-16
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku 2018-03-12
Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów nr 13/2018 z dnia 2018-02-09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-02-12
Informacja o przyznaniu dotacji 2017-08-08
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku 2017-07-28
Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. 2017-07-10
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku 2017-03-09
Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. 2017-02-16

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,04 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,06 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,11 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,32 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,62 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 1

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,25 MB

  Ilość pobrań: 2

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,21 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,06 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: ZIP
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,06 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,04 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,03 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,06 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,40 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,23 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,03 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,13 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,03 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,03 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,06 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,03 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,05 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,08 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,09 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,07 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,09 MB

  Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny