Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia o przetargach od 18.04.2019 r. - zakończone

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Krowica Sama oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: - dz. nr 535/1 o powierzchni 0,1038 ha 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Krowica Sama oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: dz. nr 1206/1 o powierzchni 0,1817 ha 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: - dz. nr 16/1 o powierzchni 0,1539 ha, 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Karolówka przy ul. Wspólnej 20 oznaczonej nr ewidencyjnym działki 885 o powierzchni 0,0926 ha. przeznaczonej pod budowę 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Dąbków oznaczonych nr działek 36/44, 36/45, 103/7, 103/8, 103/9, 103/27, 103/28, 103/30,103/31 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Młodów oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: - dz. nr 1340/85 o powierzchni 0,1357 ha, - dz. nr 1340/86 o powierzchni 0,1109 ha 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Młodów, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 1340/58 i 1340/59, 1340/46, 1340/47, 1340/72, 1340/73, 1340/74 2019-10-04
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Piastowo oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: dz. nr 1344/8 o powierzchni 0,1651 ha 2019-10-04
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Krowica Sama oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: - dz. nr 1206/1 o powierzchni 0,1817 ha 2019-07-24
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Piastowo oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: - dz. nr 1344/8 o powierzchni 0,1651 ha 2019-07-24
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Młodów, dla których Sąd Rejonowy w Lubaczowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr PR1L/00026915/1, przeznaczone na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową 2019-07-22
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Dąbków, których Sąd Rejonowy w Lubaczowie powadzi księgę wieczystą Nr PR1L/00048900/3. Działki położone są na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,,Dąbków 2011 2019-07-22
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: - dz. nr 16/8 o powierzchni 0,1343 ha 2019-07-22
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów, położonej w miejscowości Hurcze oznaczonej nr ewidencyjnymi działki: - dz. nr 16/8 o powierzchni 0,1343 ha 2019-04-18
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Dąbków (36/44, 36/45, 36/47, 103/7, 103/8, 103/9, 103/24, 103/25, 103/27, 103/28, 103/30, 103/31) 2019-04-18
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych na działce o nr ewid. gr. 1227/10 na terenie targowiska gminnego w Krowicy Hołodowskiej. 2019-06-28
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Młodów (1340/58 i 1340/59, 1340/46, 1340/47, 1340/65, 1340/66, 1340/72, 1340/73, 1340/74, 1340/87, 1340/88) 2019-04-18
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny