Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2021

Drukuj

Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2021:
Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2021-12-30
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-12-21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1077/1 w obrębie Załuże, Gmina Lubaczów 2021-12-21
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1077/1 w obrębie Załuże, Gmina Lubaczów 2021-12-21
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Przemyślu o wydaniu decyzji udzielającej Voicenet S.A. pozwolenia wodnoprawnego 2021-12-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2021-12-20
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.14.2021 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2021-12-20
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-12-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-12-16
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie postanowienia uzgadniającego w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-12-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn.: Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło-1 i Mielniki-1 dla zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1, KGZ Lubaczów 2021-12-09
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-12-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2021-12-06
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka 2021-12-03
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2021-12-02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów)" na działkach o nr ewid. gruntów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 296, 297/1, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 358, 359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407, 406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1, 444/3, 444/4, 445, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475, 476, 477, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 504, 2021-12-02
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntu: 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1029, 1030,1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2,1034/2 1038/5,1038/4,1038/3, 1039/4,1039/6, 1044/2,1045/2,1046/2, 1047,1048,1049,1050 2021-11-29
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.11.2021 dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie produkcyjno-magazynowe (produkcja oleju jadalnego, leczniczego), na działce o nr ewid. gruntów 118 obręb Antoniki 2021-11-29
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie produkcyjno-magazynowe (produkcja oleju jadalnego, leczniczego), na działce o nr ewid. gruntów 118 obręb Antoniki 2021-11-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, realizowanego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie" na działkach nr cwid.: 186/1 obręb 0004 Korzenica, 151 obręb 0004 Nowa Grobla, 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, 20 obręb 0012 Wólka Horyniecka, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-11-26
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2021-11-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105511R w miejscowości Basznia Górna (Dąbrowa) na działkach o nr ewid. gruntów: 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1088, 1100, 1101, 1102, 1103/5, 1103/3, 1103/4, 1104/3, 1104/4, 1105, 1106, 1108, 1079, 1078/1, 1075/6, 1075/8, 1075/9, 1072/7, 1072/3, 1072/5, 1056, 1080, 1081/4, 1081/5, 1082. 2021-11-16
OBWIESZCZENIE o planie polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 organizowanych przez Koło Łowieckie 2021-11-15
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1077/1 w obrębie Załuże, Gmina Lubaczów 2021-11-10
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 2/24/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 sierpnia 2021 r. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, realizowanego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie na działkach nr ewid.: 186/1 obręb 0004 Korzenica, 151 obręb 0004 Nowa Sarzyna, 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, 20 obręb 0012 Wólka Horyniecka, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-11-08
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 520/1, 520/2, 1355/2, 583/1, 583/2, 585/4, 446/3, 249/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-11-08
OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu zmiany decyzji własnej nr 2/24/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne 2021-11-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji własnej nr 2/24/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne 2021-11-05
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 02.11.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 520/1, 520/2, 1355/2, 583/1,583/2,585/4,446/3, 249/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-11-04
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu Postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 520/1, 520/2, 1355/2, 583/1, 583/2, 585/4, 446/3, 249/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-11-04
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie produkcyjno-magazynowe (produkcja oleju jadalnego, leczniczego), na działce o nr ewid. gruntów 118 obręb Antoniki 2021-10-29
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 520/1, 520/2, 1355/2, 583/1, 583/2, 585/4, 446/3, 249/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-10-27
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntu: 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1039/4, 1039/6, 1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050 2021-10-27
Obwieszczenie- Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2021-10-25
WÓJT GMINY LUBACZÓW ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-10-22
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-10-22
Plany polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 2021-10-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 020533R w miejscowości Karolówka ul. Nowa na działkach o nr ewid. gruntów: 998/1, 998/2, 998/3, 999/1, 997/1, 999/3, 999/4, 1000 2021-10-15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105511R w m. Basznia Górna (Dąbrowa) na działkach o nr ewid. gruntów: 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1088, 1100, 1101, 1102, 1103/5, 1103/3, 1103/4, 1104/3, 1104/4, 1105, 1106, 1108, 1079, 1078/1, 1075/6, 1075/8, 1075/9, 1072/7, 1072/3, 1072/5, 1056, 1080, 1081/4, 1081/5, 1082 2021-10-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hurcze na działkach o nr ewid. gruntu: 30, 31/3, 38, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hurcze na działkach o nr ewid. gruntu: 30, 31/3, 38, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1 2021-10-12
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntu: 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1039/4, 1039/6, 1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050 2021-10-12
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 1327/5 położonej w obrębie Piastowo, Gmina Lubaczów 2021-09-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 1327/5 położonej w obrębie Piastowo, Gmina Lubaczów 2021-09-29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 519/1, 520/2, 1355/2, 583/1, 583/2, 585/4, 446/3, 249/1 2021-09-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże, na działkach o nr ewid. gruntów: 434, 433, 429, 428, 425, 424, 421/2, 420, 418 oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 565/1, 565/2, 568/1, 569, 572, 573 2021-09-28
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów - Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-09-24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/64, 1340/65 w miejscowości Młodów 2021-09-22
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 020533R w miejscowości Karolówka ul. Nowa na działkach o nr ewid. gruntów: 998/1, 998/2, 998/3, 999/1, 997/1, 999/3, 999/4, 1000 2021-09-21
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 17.09.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 020533R w miejscowości Karolówka ul. Nowa na działkach nr ewid. gruntów: 998/1,998/2,998/3,999/1, 997/1,999/3,999/4,1000 2021-09-21
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hurcze na działkach o nr ewid. gruntu: 30, 31/3, 38, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hurcze na działkach o nr ewid. gruntu: 30, 31/3, 38, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1 2021-09-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przekazaniu przez stronę słowacką decyzji końcowej, tzw. development consent, na mocy której słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji 2021-09-17
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-09-17
OBWIESZCZENIE - ZAWIADAMIEMIENIE STRONY POSTĘPOWANIA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-09-17
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.09.2021 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hurcze na działkach nr ewid. gruntu 30,31/3,38, 57/2,57/1,56,55,54,53,52/2,52/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hurcze na działkach o nr ewid. gruntu: 30,31/3,38,57/2,57/1,56,55,54,53,52/2,52/1 2021-09-15
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 520/2, 1355/2, 583/1, 583/2, 585/4, 446/3, 249/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-09-13
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2021-09-10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. gruntu: 932/53 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. gruntu: 932/53 2021-09-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów: 755, 413, 414, 416, 419, 420/1, 420/2, 445 2021-09-06
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz o wydłużeniu terminu wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże, na działkach o nr ewid. gruntów: 434, 433, 429, 428, 425, 424, 421/2, 420, 418 oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 565/1, 565/2, 568/1, 569, 572, 573 2021-09-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 01.09.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże, na działkach o nr ewid. gruntów: 434, 433, 429, 428, 425, 424, 421/2, 420, 418, oraz na działkach o nr ewid. gruntów: 565/1,565/2,568/1, 569,572 573 2021-09-03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy 2021-09-01
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 1327/5 położonej w obrębie Piastowo, Gmina Lubaczów 2021-09-01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 40 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 472/2, 472/1, 465 w miejscowości Bałaje 2021-08-25
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/64, 1340/65 w miejscowości Młodów 2021-08-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/64, 1340/65 w miejscowości Młodów 2021-08-24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Karolówka ul. Nowa na działkach o nr ewid. gruntów 998/1, 998/2, 998/3, 999/1, 997/1, 999/3, 999/4, 1000 2021-08-23
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 na działkach nr ewid. 404/2, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-08-23
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-08-20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hurcze na dz. o nr ewid. gruntu: 30, 31/3, 38, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hurcze na dz. o nr ewid. gruntu: 30, 31/3, 38, 57/2, 57/1, 56, 55, 54, 53, 52/2, 52/1 2021-08-19
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.08.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 na działkach nr ewid. 404/2, 226/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-08-18
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 na działkach nr ewid. 404/2, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-08-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina -Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 Unii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, realizowanego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie" na działkach nr ewid.: 186/1 obręb 0004 Korzenica, 151 obręb 0004 Nowa Sarzyna, 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, 20 obręb 0012 Wólka Horyniecka, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-08-13
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. gruntu: 932/53 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. gruntu: 932/53 2021-08-13
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów: 755, 413, 414, 416, 419, 420/1, 420/2, 445 2021-08-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 09.08.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce na działkach nr ewid. 445, 755, 413, 414, 416, 419, 420/1, 420/2 2021-08-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 547, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1 w miejscowości Opaka 2021-08-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 303/1, 287/2, 1444, 1445, 1446 w miejscowości Załuże 2021-08-12
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 09.08.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. 932/53 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. gruntu 932/53 2021-08-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłączy gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 850/2, 851/1, 852, 853 oraz na działkach nr ewid. 637/2, 639, 737/1, 737/2, 738/2, 740 w miejscowości Młodów 2021-08-11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 464/5, 465 w miejscowości Dąbrowa 2021-08-11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/89, 1340/88 w miejscowości Młodów 2021-08-11
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntów: 755, 413, 414, 416, 419, 420/1, 420/2, 445 2021-08-11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 519/2, 520/2, 1355/2, 583/1, 583/2, 585/4, 446/3, 249/1 2021-08-10
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1077/1 w obrębie Załuże, Gmina Lubaczów 2021-08-10
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie produkcyjno-magazynowe (produkcja oleju jadalnego, leczniczego) 2021-08-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na dz. o nr ewidencyjnym gruntu 1019/6, 1020, 1022, 1023, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/2, 1034/2, 1038/5, 1038/4,1038/3,1039/4,1039/6,1044/2,1045/2,1046/2,1047,1048,1049,1050 2021-08-06
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2021-08-03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2021-07-30
Obwieszczenie - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-07-26
Obwieszczenie o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina -Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, realizowanego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie" na działkach nr ewid.: 186/1 obręb 0004 Korzenica, 151 obręb 0004 Nowa Sarzyna, 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, 20 obręb 0012 Wólka Horyniecka, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-07-22
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lubaczów z dnia 21.07.2021 r. znak: GPS.6220.5.2021, w którym na żądanie strony sprostował oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu z dnia 29.06.2021 r. znak: GPS.6220.5.2021 2021-07-21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 na działkach nr ewid. 404/2, 446/1 w miejscowości Lisie Jamy 2021-07-21
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 303/1, 287/2, 1444, 1445, 1446 w miejscowości Załuże 2021-07-21
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 547, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1 w miejscowości Opaka 2021-07-21
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 547, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1 w miejscowości Opaka 2021-07-20
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 303/1, 287/2, 1444, 1445, 1446 w miejscowości Załuże 2021-07-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 464/5, 465 w miejscowości Dąbrowa 2021-07-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/89, 1340/88 w miejscowości Młodów 2021-07-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłączy gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 850/2, 851/1, 852, 853 oraz na działkach nr ewid. 637/2, 639, 737/1, 737/2, 738/2, 740 w miejscowości Młodów 2021-07-20
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 40 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 472/2, 472/1, 465 w miejscowości Bałaje 2021-07-19
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 303/1,287/2,1444,1445, 1446 w miejscowości Załuże 2021-07-14
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDK 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 464/5, 465 w miejscowości Dąbrowa 2021-07-14
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/89, 1340/88 w miejscowości Młodów 2021-07-14
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid.547,655,375/2,375/1, 373,372,371/1 w miejscowości Opaka 2021-07-14
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłączy gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 850/2, 851/1, 852, 853 oraz na działkach nr ewid. 637/2, 639, 737/1, 737/2, 738/2, 740 w miejscowości Młodów 2021-07-14
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 1327/5 położonej w obrębie Piastowo, Gmina Lubaczów 2021-07-14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymce na działkach o nr ewid. gruntu: 755, 413, 414, 416, 419, 420/1, 420/2, 445 2021-07-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działce o nr ewid. gruntów 932/53 2021-07-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże na działkach o nr ewid. gruntu: 434, 433, 429, 428, 425, 424, 421/2, 420, 418, oraz 565/1, 565/2, 568/1, 569, 572, 573 2021-07-13
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-07-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa czterech trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 60 miejsc każda na boisku sportowym na działkach o nr ewid. gruntów 1203/11 i 1205/2 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-07-07
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepustu masywnego km 20,352 linii kolejowej nr 101 Munina -Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 21,872 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 46,719 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, budowa przepustu masywnego km 53,845 linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne, realizowanego w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów inżynieryjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie na działkach nr ewid.: 186/1 obręb 0004 Korzenica, 151 obręb 0004 Nowa Sarzyna, 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, 20 obręb 0012 Wólka Horyniecka, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-07-05
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1242 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów 2021-06-29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłączy gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 850/2, 851/1, 852, 853 oraz na działkach nr ewid. 637/2, 639, 737/1, 737/2, 738/2, 740 w miejscowości Młodów 2021-06-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 547, 655, 375/2, 375/1, 373, 372, 371/1 w miejscowości Opaka 2021-06-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 303/1, 287/2, 1444, 1445, 1446 w miejscowości Załuże 2021-06-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablową i przyłączem kablowym typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 1340/69, 1340/80, 1340/63, 1340/89, 1340/88 w miejscowości Młodów 2021-06-23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2021-06-18
Obwieszczenie - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-06-24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn63 i przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25 na działkach o nr ewid. 464/5, 465 w miejscowości Dąbrowa 2021-06-15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn63 i przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25 na działkach o nr ewid. 472/2, 472/1, 465 w miejscowości Bałaje 2021-06-15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn Budowa czterech trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 60 miejsc każda na boisku sportowym na działkach o nr ew. gruntów 1203/11 i 1205/2 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-06-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 586, 583/2, 249/1, 249/2, 446/3, 585/3, 585/4 2021-06-08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV na kablową oraz stacji transformatorowej 15/04 kV Młodów 3 wraz z obwodami 0,4 kV zasilającymi sieć PGE Dystrybucja w m. Młodów na działkach o nr ewid. gruntu: 1264/1, 1265, 1243, 1229/4, 1192/4, 1193, 1194, 1195/2, 1196/4, 1196/2, 1183/1 2021-06-08
Zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1242 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów 2021-06-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1242 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów 2021-06-07
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aneksów do uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonych dla lasów osób fizycznych położonych na terenie Gminy Lubaczów 2021-05-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2021-05-18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2021-05-14
OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 1242 w miejscowości Krowica Sama, gmina Lubaczów 2021-05-11
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 28.04.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 1340/70, 1340/69, 1340/68, 1340/67, 1340/66, 1340/80, 1340/89, 1340/88, 1340/94 w miejscowości Młodów 2021-04-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach nr ewid. 1101/1, 1103, 1104/1, 1104/2 w miejscowości Karolówka 2021-04-23
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu w dniu 6.04.2021 r. postanowienia znak: IKR.6220.7.2020 w którym na żądanie strony sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKR.6220.7.2020 z dnia 11.09.2020 r. dla inwestycji pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów 2021-04-09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2021-04-07
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy, (gmina Lubaczów) Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-03-31
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą ,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach: 1101/1, 1103, 1104/1, 1104/2 w miejscowości Karolówka 2021-03-30
OBWIESZCZENIE Starosty lubaczowskiego z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE 100 SDR 11 dn 63 i przyłącza gazu z rur PE 100 RC SDR 11 dn 25 na działkach: 1340/70,1340/69, 1340/68,1340/67, 1340/66,1340/80,1340/89,1340/88,1340/94 w miejscowości Młodów 2021-03-30
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 24.03.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-03-24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-03-11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn63 i przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25, na działkach o nr ewid. 1340/70, 1340/69, 1340/68, 1340/67, 1340/66, 1340/80, 1340/89, 1340/88, 1340/94 w miejscowości Młodów 2021-03-10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 814, 815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-03-09
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowa, Lisie Jamy, (gmina Lubaczów) Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-03-09
OBWIESZCZENIE Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z dnia 4.03.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenu górniczegowarunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-03-05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2021-03-04
Obwieszczenie o wydaniu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie postanowienia w sprawie uzgodnienia , projektu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-03-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na linii kolejowej nr 101 (MUNINA - HREBENNE) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie na działce nr ewid. 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, na terenie gminy Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-02-26
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (Gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-02-26
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-02-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE100 SDR11 dn63 i przyłącza gazu z rur PE100 RC SDR11 dn25 na działkach o nr ewid. 1101/1, 1103, 1104/1, 1104/2 w miejscowości Karolówka 2021-02-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą : Przebudowa linii SN, nN zasilanych ze stacji transformatorowych Oleszyce 7 i Borchów -Etap III i Przebudowa linii SN, nN zasilanych ze stacji transformatorowych w Oleszycach, demontaż zbędnych odcinków linii -EtapIV -ze zmianą lokalizacji i budową stacji trafo małogabarytowych w Oleszycach ; na terenie działek ozn.:Obręb 0001 Lubaczów -miasto; dz. nr 443/12,443/13,443/14; Obręb 0008 Hurcze- dz. nr 120, 119/1, 119/2, 118, 116/1, 116/2, 114, 113/2, 113/1, 112, 108, 109,107,106,104,103,101/3; Obręb Borchów - dz. nr 299,209,208, 207, 206, 205,204, 203, 202,201,200/1, 198,197, 196, 195/1, 194/6, 194/3, 194/2, 193, 143/1, 141/3,140, 192, 191, 190, 189, 188,187/2, 186,185, 182, 181,180/1,390/2,390/1,177,176,175,400/2,173/2,172,171,170,165,164,163; Obręb 0001 Oleszyce Miasto - dz. nr 1233,1222,1221/1,1220/2,1220/1,1219,1218,1217/2, 1217/1, 1214, 1209/1, 1207/2, 1207/1, 1204, 1203/1, 1203/2, 1202/3, 1201, 1113, 1215, 1174, 1153/1, 1153/2, 868, 867, 866, 864, 862, 860, 858, 857, 856, 869/2, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6, 869/9, 876, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826/2, 826/1, 789, 735, 836, 837, 838/1, 8 2021-02-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska" na działkach nr ewid. 156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 173, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 322/2, 347/1, 347/2, 474/2, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184, 1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1. 1195/4, 1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-02-17
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 814, 815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska" na działkach nr ewid. 61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179, 1180/1, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1198/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-02-16
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 08.02.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia pn. Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35mm2 na działkach nr ewid. Gruntów: 814,815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-16
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 814, 815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-16
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 10.02.2021 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 814, 815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1,822,823,824,825,826/2,827,828/1,828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-16
Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Zlewni w Przemyślu uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35mm2 na działkach nr ewid. Gruntów: 814,815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-12
Obwieszczenie o postanowieniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzw uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35mm2 na działkach nr ewid. Gruntów: 814,815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-12
Obwieszczenie o postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120mm2 wraz z przyłączami kablowymi typu YAKXS 4 x 35mm2 na działkach nr ewid. Gruntów: 814,815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-02-12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) Lubaczów (miasto Lubaczów)" na działkach o nr ewid. gruntów: Dąbrowa ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89/2, 89/3, 91, 92, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 125, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 179, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 234, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 256, 257, 258, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 275, 274, 277/1, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 305,308, 309, 310, 346, 347, 348, 349, 354, 358,359, 360, 361, 362, 386/1, 386/2, 385/1, 385/2, 405, 408, 407, 406, 410/2, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 429/1, 430, 431, 432, 434/2, 434/5, 442, 444/1, 444/3, 444/4, 445, 459, 460, 461, 462, 463, 464/1, 464/4, 475,476, 477, 478, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1 2021-02-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów: 465/2, 465/1, 466, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 2021-02-11
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na linii kolejowej nr 101 (MUNINA - HREBENNE) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie na działce nr ewid. 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, na terenie gminy Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-02-05
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów ewidencyjnych Mokrzyca oraz Załuże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wszczęcia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 2021-02-01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2021-01-26
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska na działkach nr ewid. 61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179, 1180/1, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1198/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-01-26
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska na działkach nr ewid. 61, 156/8, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081, 1082, 1085, 1086, 1090, 1091, 1153, 1179, 1180/1, 1183, 1184, 1185/1, 1186, 1187/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1, 1195/4, 1196/2, 1198/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-01-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska na działkach nr ewid. 156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 173, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 322/2, 347/1, 347/2, 474/2, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184, 1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1. 1195/4, 1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-01-25
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska na działkach nr ewid. 156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 173, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 322/2, 347/1, 347/2, 474/2, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184, 1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1. 1195/4, 1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-01-22
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów: 465/2, 465/1, 466, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 2021-01-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna, na działkach o nr ewid. gruntów: 1061/3, 1063, 1080, 1082 2021-01-19
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.01.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krowica Sama 1 w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Holodowska na działkach o nr ewid. gruntów 61,156/8,156/11,156/12,156/13,156/14, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 313/2, 314/1, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/1, 321/2, 322/2, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 347/3, 454, 474/1, 474/2, 476, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074/2, 1077, 1078, 1081,1082,1085, 1086,1090,1091,1153,1179,1180/1,1183,1184,1185/1,1186,1187/1,1188/2, 1189,1190, 1191/2,1192/2, 1192/4,1193/2, 1195/1,1195/4,1196/2,1198/2,1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-01-19
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 14.01.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Holodowska na działkach nr ewid.156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165,166,172,173,313/2,314/1,315,316/1,317,318/1, 318/2,322/2, 347/1,347/2,474/2, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184,1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2,1195/1, 1195/4,1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska 2021-01-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej nN YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami kablowymi YAKXS 4x35 mm2 w miejscowości Młodów, na działkach o nr ewid. gruntów 814, 815/1, 816, 817/1, 817/3, 818/3, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/2, 827, 828/1, 828/2 w miejscowości Młodów 2021-01-15
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów) 2021-01-12
Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 465/2, 465/1, 466, 445, 446/8, 446/5, 446/9 2021-01-11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów-Lubaczów 2021-01-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na linii kolejowej nr 101 (MUNINA - HREBENNE) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie na działce nr ewid. 128/1 obręb 0002 Basznia Dolna, na terenie gminy Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym 2021-01-11
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch trybun zewnętrznych dwurzędowych o pojemności 60 miejsc każda na boisku sportowym na działce o nr ewid. gruntów 416 w miejscowości Lisie Jamy 2021-01-04
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny