Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2022

Drukuj

Poniżej publikowane będą ogłoszenia na rok 2022:
Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 29.12.2022 r. sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z 2-ma szafami kablowymi SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach o nr ewid. gruntów 944, 946/1, 945/3 w miejscowości Karolówka 2022-12-30
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz-Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-12-30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/8, domu myśliwskiego oraz budynku punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/9 w obręb ewidencyjnym Sieniawka na działkach o nr ewid. gruntów 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obręb ewidencyjnym Sieniawka 2022-12-28
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-12-28
Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienia uzgadniającego w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2022-12-23
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej Młodów na działce nr ewid. 990/2 w miejscowości Młodów 2022-12-23
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa-Dąbrowa 2022-12-21
Nabór na członków Rady Programowej ds. Strategii MOF Lubaczów 2022-12-21
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z 2-ma szafami kablowymi SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 944, 946/1, 945/3 w miejscowości Karolówka 2022-12-20
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 15.12.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej Młodów na działce nr ewid. 990/2, w miejscowości Młodów 2022-12-20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa punktu widokowego z wieżą widokową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 120/5 w miejscowości Borowa Góra wraz z podziałem działki 2022-12-19
OBWIESZCZENIE o zmianie terminu polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 80PK 2022-12-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY Z DNIA 05.12.2022 R. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.2 o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy 2022-12-14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielkie Oczy o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia p.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Nowa Grobla 3.2" o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy 2022-12-14
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1188/2, 1188/1, 1187, 1186 w miejscowości Młodów 2022-12-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2022-12-12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-12-12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 167/3, 167/2, 167/1, 167/5 w miejscowości Mokrzyca 2022-12-08
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 07.12.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1188/2,1188/1, 1187/1, 1186 w miejscowości Młodów 2022-12-07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii energetycznej kablowej, przyłącza, szafy kablowej i złącza licznikowego nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 944, 946/1, 945/3 w miejscowości Karolówka 2022-12-05
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w celu zasilania elektrowni fotowoltaicznej Młodów na działce nr ewid. 990/2 w miejscowości Młodów 2022-12-01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-la, usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni S-la i S-2 ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka, wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych (wód popłuczynach ze SUW) do wód powierzchniowych rowu wodnego (dopływ rzeki Lubaczówka), wprowadzenie wód pobranych z ujęcia, a niewykorzystanych (wody przelewowe i spustowe ze zbiorników wyrównawczych) do wód rowu 2022-11-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 459/6, 459/5, 459/4 w miejscowości Lisie Jamy 2022-11-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-11-28
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2022-11-25
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2022-11-18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej Młodów B na działce o nr ewid. gruntów 990/2 w miejscowości Młodów 2022-11-18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 1188/2, 1188/1, 1187/1, 1186 w miejscowości Młodów 2022-11-17
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2022-11-10
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ew id. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2022-11-10
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.1 o mocy do ok. 90MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Szczutków i Opaka, gm. Lubaczów 2022-11-08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka 2022-11-04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/1, 586, 1317 w miejscowości Lisie Jamy 2022-11-03
Informacja Wójta Gminy Lubaczów o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 2022-11-03
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w którym na żądanie strony sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów 2022-10-27
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 organizowanych przez Koło - Stowarzyszenie Myśliwskie "Cietrzew" w Lubaczowie, na terenie obwodu łowieckiego nr 67 PK i 79PK. 2022-10-27
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 organizowanych przez Koło Łowieckie przez Koło Łowieckie Sarenka w Lubaczowie na terenie obwodów łowieckich nr 81PK 2022-10-27
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-10-24
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 11.10.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka 2022-10-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV Huta Kryształowa - Radruż na działkach nr ewid. gruntów: 19/1, 17/23, 17/24 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2022-10-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Grobla 3.2 o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Łukawiec, gm. Wielkie Oczy 2022-10-13
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka 2022-10-13
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/1, 586, 1317 w miejscowości Lisie Jamy 2022-10-11
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-10-06
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka 2022-10-06
Obwieszczenie o wydaniu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie uzgodnienia projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nrewid. 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/1, 586, 1317 w miejscowości Lisie Jamy 2022-10-06
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wudaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-10-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 05.10.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1038/3, 1038/4, 1038/5,1038/1, 586, 1317 w miejscowości Lisie Jamy 2022-10-06
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 organizowanych przez Koło Łowieckie Ryś w Lubaczowie na terenie obwodów łowieckich nr 54PK i 80PK 2022-10-06
Obwieszczenie o wydaniu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uzgodnienia projektu decyzji o lokalziacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-10-05
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów 2022-09-29
OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów 2022-09-29
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działkach o nr ewid. gruntów 886, 887, 888 i 889 obręb Krowica Hołodowska 2022-09-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działkach o nr ewid. gruntów 886, 887, 888 i 889 obręb Krowica Hołodowska 2022-09-29
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-09-28
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV Huta Kryształowa - Radruż" na działkach nr ewid. gruntów: 19/1, 17/23, 17/24 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2022-09-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 396/1, 395, 394, 403, 420 w miejscowości Opaka 2022-09-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-09-21
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej For-Drew Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie 2022-09-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej For-Drew Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie 2022-09-19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/1, 586, 1317 w miejscowości Lisie Jamy 2022-09-15
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową 2022-09-12
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczówskiego z dnia 09.09.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV Huta Krzyształowa-Radruż" na działkach nr ewid. 19/1, 17/23, 17/24 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2022-09-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia placu zabaw na działce nr ewid. gruntu 739/2 w miejscowości Załuże 2022-09-08
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działkach o nr ewid. gruntów 886, 887, 888 i 889 obręb Krowica Hołodowska 2022-09-06
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów 2022-09-02
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej "For-Drew" Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie 2022-08-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową na działce nr ewid. 749/1 w miejscowości Lisie Jamy 2022-08-19
OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od od decyzji Wójta Gminy Luabczów z dnia 20.07.2022 r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2022-08-19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-1 (planowanego do likwidacji) na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego oraz jego obudowy z przystosowaniem do eksploatacji na działce nr ewid. 876 w miejscowości Wólka Krowicka 2022-08-17
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia placu zabaw na działce nr ewid. gruntu 739/2 w miejscowości Załuże 2022-08-17
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 16.08.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową" na działce nr ewid. 749/1, w miejscowości Lisie Jamy 2022-08-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK, przyłącza kablowego nN i złącza licznikowego ZL na działkach nr ewid. gruntów: 607/5, 607/6 w miejscowości Lisie Jamy 2022-08-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2022-08-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii napowietrznej 15kV oraz budowa linii kablowej 15kV Huta Kryształowa-Radruż na działkach o nr ewid. gruntów 19/1, 17/23, 17/24 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2022-08-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1680R (Lisie Jamy - Misztale) na działkach nr ewid. gruntów: 800, 778, 799/1, 801, 804, 805, 806, 807, 931/2, 1394, 960, 932/54 w miejscowości Lisie Jamy 2022-08-02
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-08-02
OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-08-02
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2022-08-02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2022-08-02
OBWIESZCZENIE o przedłożoneniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz z kanalizacją kablową" na działce nr ewid. 749/1 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-26
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-1 (planowanego do likwidacji) na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego oraz jego obudowy z przystosowaniem do eksploatacji na działce nr ewid. 876 w miejscowości Wólka Krowicka 2022-07-26
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1680R (Lisie Jamy - Misztale) na działkach nr ewid. gruntów: 800, 778, 799/1, 801, 804, 805, 806, 807, 931/2, 1394, 960, 932/54 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-26
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK, przyłącza kablowego nN i złącza licznikowego ZL na działkach nr ewid. gruntów: 607/5, 607/6 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/8, domu myśliwskiego oraz budynku punktu informacyjnego na działce o nr ewid. gruntów 52/9 w obręb ewidencyjnym Sieniawka na działkach o nr ewid. gruntów 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obręb ewidencyjnym Sieniawka. 2022-07-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-07-20
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-07-20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego placu zabaw na działce o nr ewid. gruntów 739/2 w miejscowości Załuże 2022-07-15
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów 2022-07-13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1688R w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 638/1, 638/2, 639/5, 1479/2, 666/26, 666/22, 666/21, 1479/1, 668/1, 668/2, 1489/2 2022-07-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK, przyłącza kablowego nN i złącza licznikowego ZL na działkach nr ewid. 607/5, 607/6 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-13
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14 w obrębie Krowica Lasowa, gmina Lubaczów 2022-07-13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-12
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych la przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1680R (Lisie Jamy -Misztale) na działkach nr ewid. gruntów: 800, 778, 799/1, 801, 804, 805, 806, 807, 931/2, 1394, 960, 932/54 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-12
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1680R (Lisie Jamy - Misztale) na działkach nr ewid. gruntów: 800, 778, 799/1, 801, 804, 805, 806, 807, 931/2, 1394, 960, 932/54 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-11
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1680R (Lisie Jamy - Misztale) na działkach nr ewid. gruntów: 800, 778, 799/1, 801, 804, 805, 806, 807, 931/2, 1394, 960, 932/54 w miejscowości Lisie Jamy 2022-07-11
OBWIESZCZENIE PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.5.2022 dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 867 Sieniawa- Wola Młodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2022-07-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 867 Sieniawa- Wola Młodycka - Oleszyce ? Lubaczów ? Podemszczyzna ? Werchrata ? Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2022-07-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 604/1, 579/1, 485/4, 485/3 w miejscowości Załuże 2022-07-05
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-07-05
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2022-07-05
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2" na działkach nr ewid. 19/1, 51, 52/5, 52/8, 52/9, 99 w obrębie geodezyjnym Sieniawka 2022-06-28
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-06-27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105125R w miejscowości Dąbrowa na działkach nr ewid. gruntów: 464/1, 433, 432, 491 2022-06-23
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia punktu informacyjnego na działce nr ewid. 52/8, przyłączenia domku myśliwskiego na działce nr ewid. 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka oraz przyłączenia budynku punktu informacyjnego na działce nr ewid 52/9 w obrębie geodezyjnym Sieniawka z linii nN Huta Kryształowa 2 2022-06-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-1 (planowanego do likwidacji) na ujęciu wody podziemnej wodociągu gminnego oraz jego obudowy z przystosowaniem do eksploatacji na działce o nr ewid. gruntów876 w miejscowości Wólka Krowicka 2022-06-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 765, 751, 1465/1, 1465/2, 1464, 1466/1 w miejscowości Załuże 2022-06-22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii energetycznej kablowej, przyłącza, szafy kablowej i złącza licznikowego nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 607/5, 607/6 w miejscowości Lisie Jamy 2022-06-22
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy 2022-06-20
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy 2022-06-20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów: 1340/81, 1340/82, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1347, 1356/4, 1346 2022-06-14
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 604/1, 579/1, 485/4, 485/3 w miejscowości Załuże 2022-06-13
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa - Dąbrowa 2022-06-10
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz ? Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-06-10
OBWIESZCZENIE przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 867 Sieniawa - Wola Młodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi 2022-06-08
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. gruntów: 604/1, 579/1, 485/4, 485/3 w miejscowości Załuże 2022-06-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1688R w miejscowości Basznia Dolna na działkach nr ewid. gruntów: 638/1, 638/2, 639/5, 1479/2, 666/26, 666/22, 666/21, 1479/1, 668/1, 668/2, 1489/2 2022-06-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Montaż kabiny lakierniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną w istniejących obiektach firmy usługowo-handlowej For-Drew Grzegorz Dydyk w miejscowości Lisie Jamy przy ulicy Leśnej 6A, gmina Lubaczów, województwo podkarpackie 2022-06-01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1680R w miejscowości Lisie Jamy na działkach nr ewid. gruntów: 800, 778, 799/1, 801, 804, 805, 806, 807, 931/2, 1394, 960, 932/54 2022-05-31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105125R w miejscowości Dąbrowa na działkach nr ewid. gruntów: 464/1, 433, 432, 491 2022-05-31
OBWIESZCZENIE o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114 wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 749/1 w miejscowości Lisie Jamy 2022-05-31
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 765, 751, 1465/1, 1465/2, 1464, 1466/1 w miejscowości Załuże 2022-05-31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1443, 1444, 1445 w miejscowości Załuże 2022-05-27
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 23.05.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. gruntów: 765, 751, 1465/1, 1465/2, 1464, 1466/1 w miejscowości Załuże 2022-05-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów: 1340/81, 1340/82, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1347, 1356/4, 1346 2022-05-23
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków na działkach o nr ewid. gruntów: 23, 55/6, 55/10, 55/9 2022-05-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów na działkach o nr ewid. gruntów: 1340/81, 1340/82, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1347, 1356/4, 1346 2022-05-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże na działkach o nr ewid. gruntów: 485/5, 485/4, 485/3 2022-05-17
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 765, 751, 1465/1, 1465/2, 1464, 1466/1 w miejscowości Załuże 2022-05-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów: 998/2, 997/1, 946/2, 946/1, 945/3, 945/2, 945/1, 947 2022-05-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów: 173/2, 134/1, 75/13, 75/18, 75/17, 75/16, 75/15, 75/14 2022-05-16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku administracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 653/3 w miejscowości Lisie Jamy 2022-05-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków na działkach o nr ewid. gruntów: 48/2, 48/1, 47/1, 47/2, 45/8 2022-05-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opaka na działkach o nr ewid. gruntów: 226, 313, 402/3, 401, 352, 353, 354/1, 355/1, 356, 357, 358, 359 2022-05-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów: 457, 456, 475, 481 2022-05-13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 1357, 368/6 2022-05-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 992/2, 993/4, 996/2, 997/3, 997/5, 1000/6, 1001/2 2022-05-12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 604/1, 579/1, 485/4, 485/3 w miejscowości Załuże 2022-05-11
Obwieszczenie- Zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-05-09
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1443, 1444, 1445 w miejscowości Załuże 2022-05-05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna na działkach o nr ewid. gruntu: 708, 997/1, 765/2, 993, 849, 850, 847, 846 2022-05-04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114 wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 749/1 w miejscowości Lisie Jamy 2022-05-04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntów: 545/11, 545/13, 545/15, 545/3, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/25, 547/1, 545/27 2022-04-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1344/7, 1636, 1343/3 w miejscowości Piastowo 2022-04-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budomierz - Krowica Hołodowska (Hołodówka) 2022-04-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu deczyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 500/2, 499, 497, 493, 473, 472/7, 472/2, 453 w miejscowości Bałaje 2022-04-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załuże na działkach o nr ewid. gruntów: 485/5, 485/4, 485/3 2022-04-25
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów: 173/2, 134/1, 75/13, 75/18, 75/17, 75/16, 75/15, 75/14 2022-04-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 167/5, 212/2, 266/1 w miejscowości Mokrzyca 2022-04-22
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków na działkach o nr ewid. gruntów: 48/2, 48/1, 47/1, 47/2, 45/8 2022-04-21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 125, 405, 348 w miejscowości Dąbrowa 2022-04-21
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów: 457, 456, 475, 481 2022-04-21
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach nr ewid. gruntów: 173/2, 134/1, 75/13, 75/18, 75/17, 75/16, 75/15, 75/14 2022-04-21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. gruntów: 43, 167/23 oraz części działki nr ewid. gruntów: 288 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Młodów na działkach nr ewid. gruntów: 1340/54, 1340/63, 1340/80, 1340/95 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 15/2, 22, 14, 16 w miejscowości Szczutków 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 1357, 368/6 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opaka na działkach o nr ewid. gruntów: 226, 313, 402/3, 401, 352, 353, 354/1, 355/1, 356, 357, 358, 359 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów: 998/2, 997/1, 946/2, 946/1, 945/3, 945/2, 945/1, 947 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków na działkach o nr ewid. gruntów: 23, 55/6, 55/10, 55/9 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 992/2, 993/4, 996/2, 997/3, 997/5, 1000/6, 1001/2 2022-04-20
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków na działkach o nr ewid. gruntów: 23, 55/6, 55/10, 55/9 2022-04-19
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów: 998/2, 997/1, 946/2, 946/1, 945/3, 945/2, 945/1, 947 2022-04-19
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutków na działkach o nr ewid. gruntów: 173/2, 134/1, 75/13, 75/18, 75/17, 75/16, 75/15, 75/14 2022-04-19
Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach o nr ewid. gruntów: 998/2, 997/1, 946/2, 946/1, 945/3, 945/2, 945/1, 947 2022-04-19
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 867 Sieniawa - Wola Młodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+958 do 45+076 i ok. 45+413 do 45+613 strona prawa wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie miasta Lubaczowa oraz na terenie miejscowości Młodów, Karolówka, Piastowo, Basznia Dolna, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski 2022-04-14
OBWIESZCZENIE Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach o nr ewid. gruntów: 992/2, 993/4, 996/2, 997/3, 997/5, 100/6, 1001/2 2022-04-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karolówka na działkach nr ewid. gruntów: 998/2, 997/1, 946/2, 946/1, 945/3, 945/2,945/1, 947 2022-04-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków na działkach nr ewid. gruntów: 23, 55/6, 55/10, 55/9 2022-04-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opaka na działkach nr ewid. gruntów: 226,313, 402/3, 401, 352,353,354/1, 355/1, 356,357, 358, 359 2022-04-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisie Jamy na działkach nr ewid. gruntów : 1357, 368/6 2022-04-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisie Jamy na działkach nr ewid. gruntów: 992/2,993/4,996/2,997/3,997/5,1000/6,1001/2 2022-04-13
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodów działkach nr ewid. gruntów: 1340/81,1340/82,1344,1345/1,1345/2,1345/3,1347,1356/4,1346 2022-04-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Lasowa- Dąbrowa 2022-04-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV Młodów 3 wraz z obwodami 0,4 kV zasilającymi sieć PGE Dystrybucja S.A w m. Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 1264/1, 1265, 1243, 1229/4, 1192/4, 1193, 1194, 1195/2, 1196/4, 1183/1, 1196/2 w miejscowości Młodów 2022-04-11
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114 wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 749/1 w miejscowości Lisie Jamy 2022-04-08
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna na działkach o nr ewid. gruntu: 708, 997/1, 765/2, 993, 849, 850, 847, 846 2022-04-07
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 1344/7, 1636, 1343/3 w miejscowości Piastowo 2022-04-07
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa na działkach o nr ewid. gruntów: 545/11, 545/13, 545/15, 545/3, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/25, 547/1, 545/27 2022-04-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 58/6, 56, 55/10 w miejscowości Dąbków 2022-04-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa na działkach nr ewid gruntów: 545/11, 545/13, 545/15,545/3, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/25, 547/1, 545/27 2022-04-06
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 04.04.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. gruntów: 1344/7, 1636, 1343/3 w miejscowości Piastowo 2022-04-06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 1445, 1444, 1443 w miejscowości Załuże 2022-04-05
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna na działkach o nr ewid. gruntu: 708, 997/1, 765/2, 993, 849, 850, 847, 846 2022-04-05
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 500/2, 499, 497, 493, 473, 472/7, 472/2, 453 w miejscowości Bałaje 2022-04-04
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 31.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna na działkach nr ewid. gruntów: 708, 997/1, 765/2, 993, 849, 850, 847, 846 2022-04-01
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 167/5, 212/2, 266/1 w miejscowości Mokrzyca 2022-03-31
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 125, 405, 348 w miejscowości Dąbrowa 2022-03-30
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Młodów na działkach nr ewid. gruntów: 1340/54, 1340/63, 1340/80, 1340/95 2022-03-29
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 15/2, 22, 14, 16 w miejscowości Szczutków 2022-03-29
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. gruntów: 43, 167/23 oraz części działki nr ewid. gruntów: 288 2022-03-29
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 167/5, 212/2, 266/1 w miejscowości Mokrzyca 2022-03-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuże na działkach nr ewid. gruntów: 43, 167/23 oraz części działki nr ewid. gruntów: 288 2022-03-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 500/2, 499,497,493,473,472/7,472/2,453 w miejscowości Bałaje 2022-03-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 15/2, 22, 14,16 w miejscowości Szczutków 2022-03-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Miodów na działkach nr ewid. gruntów: 1340/54,1340/63,1340/80,1340/95 2022-03-28
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 125, 405, 348 w miejscowości Dąbrowa 2022-03-28
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 167/5, 212/2, 266/1 w miejscowości Mokrzyca 2022-03-28
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. gruntów: 125, 405, 348 w miejscowości Dąbrowa 2022-03-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablowo-pomiarową SzK+P na działkach nr ewid. gruntów: 551, 547, 450/2 w miejscowości Opaka 2022-03-28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 998/2, 997/1, 946/2, 946/1, 945/3, 945/2, 945/1, 947 w miejscowości Karolówka 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 992/2, 993/4, 996/2, 997/3, 997/5, 1000/6, 1001/2 w miejscowości Lisie Jamy 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 23, 55/6, 55/10, 55/9 w miejscowości Dąbków 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 48/2, 48/1, 47/1, 47/2, 45/8 w miejscowości Dąbków 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 173/2, 134/1, 75/13, 75/18, 75/17, 75/16, 75/15, 75/14 w miejscowości Szczutków 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 457, 456, 475, 481 w miejscowości Szczutków 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 485/5, 485/4, 485/3 w miejscowości Załuże 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntów 368/6 w miejscowości Lisie Jamy 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntów 226, 313, 402/3, 401, 352, 353, 354/1, 355/1, 356, 357, 358, 359 w miejscowości Opaka 2022-03-23
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV Młodów 3 wraz z obwodami 0,4 kV zasilającymi sieć PGE Dystrybucja S.A w m. Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 1264/1, 1265, 1243, 1229/4, 1192/4, 1193, 1194, 1195/2, 1196/4, 1183/1, 1196/2 w miejscowości Młodów 2022-03-18
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 15.03.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa linii napowietrznej 15kV na kablową oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Młodów 3" na kontenerową wraz z obwodami 0,4 kV zasilającymi sieć PGE Dystrybucja S.A na działkach o nr ewid. 1264/1,1265,1243,1192/4, 1193, 1194, 1195/21, 196/4, 1183/1,1196/2 w miejscowości Młodów 2022-03-17
Obwieszczenie- Zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-03-17
Decyzja nr 23/2022/GPS/WZ o warunkach i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (produkcja oleju jadalnego, leczniczego) na działce nr ewid. 118 w miejscowości Antoniki 2022-03-16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia jest: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LBC7114 wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową na działce o nr ewid. gruntów 749/1 w miejscowości Lisie Jamy 2022-03-16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntów 545/27, 547/1, 545/25, 545/20, 545/19, 545/17, 545/18, 545/3, 545/15, 545/13, 545/11 w miejscowości Dąbrowa 2022-03-16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach o nr ewid. gruntów 1344/7, 1636, 1343/3 w miejscowości Piastowo 2022-03-16
Decyzja nr 22/2022/GPS/WZ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 1327/5 w miejscowości Piastowo, Gmina Lubaczów 2022-03-16
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablową SzK oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem licznikowym ZL na działkach nr ewid. gruntów: 58/6, 56, 55/10 w miejscowości Dąbków 2022-03-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 500/2, 499, 497, 493, 473, 472/7, 472/2, 453 w miejscowości Bałaje 2022-03-07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 125, 405, 348 w miejscowości Dąbrowa 2022-03-07
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w którym na żądanie strony sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.14.2021 z dnia 17.12.2021 r. dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2022-03-03
OBWIESZCZENIE Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.02.2022 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z szafą kablowo-pomiarową SzK+P na działkach nr ewid. gruntów: 551, 547, 450/2 w miejscowości Opaka 2022-03-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2022-03-01
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.18.2021 dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2022-03-01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 167/5, 212/2, 266/1 w miejscowości Mokrzyca 2022-02-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 43, 167/23, 288 w miejscowości Załuże 2022-02-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 15/2, 22, 14, 16 w miejscowości Szczutków 2022-02-25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 1340/24, 1340/26, 1340/27, 1340/39, 1340/54, 1340/63, 1340/80, 1340/95 w miejscowości Młodów 2022-02-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 19.10.2021r. znak GPS.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2022-02-18
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zmieniającej decyzję z dnia 19.10.2021r. znak GPS.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2022-02-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka 2022-02-17
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.19.2021 dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka 2022-02-17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii energetycznej kablowej, przyłącza, szafy kablowej i złącza policznikowego nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 58/6, 56, 55/10 w miejscowości Dąbków 2022-02-11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV Młodów 3 wraz z obwodami 0,4 kV zasilającymi sieć PGE Dystrybucja S.A w m. Młodów na działkach o nr ewid. gruntów 1264/1, 1265, 1243, 1229/4, 1192/4, 1193, 1194, 1195/2, 1196/4, 1183/1, 1196/2 w miejscowości Młodów 2022-02-10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV YAKXS 4x120mm2 wraz z szafą kablowo-pomiarową, na działkach o nr ewid. gruntów 551, 547, 450/2 w miejscowości Opaka 2022-02-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2022-02-03
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu w dniu 31.01.2022 r. postanowienia znak: GPS.6220.14.2021 w którym na żądanie strony sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.14.2021 z dnia 17.12.2021 r. dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 644 w obrębie Szczutków, Gmina Lubaczów 2022-02-02
Obwieszczenie ? zawiadomienie o wydaniu w dniu 1.02.2022 r. postanowienia znak: GPS.6220.12.2021 w którym na żądanie strony sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GPS.6220.12.2021 z dnia 16.12.2021 r. dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1077/1 w obrębie Załuże, Gmina Lubaczów 2022-02-02
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodne Polskie Wody o wszczęciu postępowania administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn.: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022,00 do km 8+711 2022-02-02
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krowica Sama i Krowica Hołodowska 2022-01-28
OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka 2022-01-25
Obwieszczenie-Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-1a w obrębie dz. nr 876 obręb Wólka Krowicka wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Krowicka zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama Lisie Jamy, Wólka Krowicka 2022-01-12
Obwieszczenie - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c w obrębie dz. nr 206 i 209 obręb Mokrzyca wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach modernizacji ujęcia wodociągu gminnego w miejscowości Mokrzyca zaopatrującego w wodę część gminy Lubaczów, obejmującą następujące miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże 2022-01-12
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa/Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 Lubaczów-Basznia odcinek w km 2+022 do km 8+711,00 2022-01-11
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach: Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów) i Lubaczów (miasto Lubaczów) 2022-01-04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło-1 i Mielniki-1 dla zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło, Mielniki-1, KGZ Lubaczów 2022-01-04
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny