Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 7.04.2024r.

Drukuj

Poniżej publikowane będą informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Serwis wyborczy Państwowej Komisji Wyborczej:
 https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

Nazwa pozycji Data
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-31
Kalendarz wyborczy 2024-01-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 9 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-11
POSTANOWIENIE NR 275/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28
POSTANOWIENIE NR 276/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-02-28
POSTANOWIENIE NR 288/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lubaczów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04
UCHWAŁA NR 7 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca uchwalę Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach 2024-03-05
POSTANOWIENIE NR 288/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lubaczów wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczów z dnia 5 marca 2024 r. o mozliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-03-05
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubaczów z dnia 7 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-07
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubaczów 2024-03-12
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu o dodatkowym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych 2024-03-14
Informacja o losowaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych na radnych Rady Gminy Lubaczów w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 2024-03-19
POSTANOWIENIE NR 320/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19
POSTANOWIENIE NR 321/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaczowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-21
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny